AHMED HAMDİ, Şirvânî

(d. ?/? - ö. 1890/1308)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şirvan'da doğdu. İstanbul'a geldi ve öğrenimini burada tamamladı. Çeşitli memurluklarda bulundu. Mülgâ Teftiş ve Mu'âyene Heyeti reisliği görevini yaptı. 1890'da İstanbul'da öldü, Eyüp Sultan'da medfundur.

Eserleri şunlardır:

1. Coğrafya-i Tabî'î: 1340 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hindistan ve Svat ve Afganistan Seyahatnâmesi: 1300 yılında İstanbul'da basılmıştır.

3. Hulâsatü'l-Ferâ'iz fî Halli'l-Gavâmız: 1291 yılında İstanbul'da basılmıştır.

4. Kavâ'id-i Selîmiyye: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

5. Makâletü'l-Urefâ fî Mesâ'ili'l-Hükemâ: 1285 yılında İstanbul'da basılmıştır.

6. Medhal-i İnşâ: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

7. Nesâyih-i Şübbân: 1298 yılında İstanbul'da basılmıştır.

8. Suverü'l-Kevâkib: 1284 yılında İstanbul'da basılmıştır.

9. Tercüme-i Makâmât-ı Harîri: 1290 yılında İstanbul'da basılmıştır. 2 cilttir.

10. Teshîlü'l-Arûz Ve'l-Kavâfî Ve'l-Bedâyî: 1289 yılında İstanbul'da basılmıştır.

11. Türkçe Muhtasar Mantık: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

12. Usûl-i Coğrafya-i Kebîr: 1292 yılında İstanbul'da basılmıştır.

13. Usûl-i Coğrafya-i Sagîr: 1288 yılında İstanbul'da basılmıştır.

14. Usûl-i Coğrafya: 1283 yılında İstanbul'da basılmıştır.

15. Usûl-i Fıkıh: 1327 yılında İstanbul'da basılmıştır.

Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 246) adlarını vermemekle beraber yukarıdakilerden başka eserleri olduğunu da bildiriyor. Üç dilde nazım ve nesir yazmaya yeteneği vardı. Molla Câmî'nin Na't-ı Nebevî'sini tahmis etti. Şiirlerinden çok mensur eserleriyle şöhret kazanmıştır. Özellikle Teshîlü'l-Arûz Ve'l-Kavâfî Ve'l-Bedâyî adlı eseri o dönem mekteplerinde okutulmuş ve beğeni kazanmıştır. Bu eserdeki seçilen örnekler Arap, Fars ve Türk edebiyatındandır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Ahmed Hamdi Şirvânî". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873MeslekGörüntüle
11İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694MeslekGörüntüle
12ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUSTAFA KOLANId. ? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
18ÂRİF/Allâhî, Şirvânîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle