ÂKİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âkil’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan ve ihtiva ettiği şair kadrosundan hareketle 17. yüzyılın ilk yarısında tertip edildiği anlaşılan bir şiir mecmuasında (T 3795) şairin bir gazeli kayıtlıdır. Bu mecmuanın muhtemel tertip tarihine istinaden Âkil’i, 17. yüzyıl veya önceki dönem şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3795”.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2021
Güncelleme Tarihi: 01.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel  

ʻİzâruñ üzre bu zülf-i ʻabîr-âsâ neden düşdi

Gülistânı mekân idinmek ejdehâ neden düşdi

 

Rakîb-i dîv şekli görmedük kûyında ol mâhuñ

Şihâb-ı âhuña bâʻis nedür âyâ neden düşdi

 

Görüp dendânuñı cânâ hacil olmadı çün lü’lü’

Varup kaʻr-ı yemi menzil idinmek yâ neden düşdi

 

Ruhı mihrine dogrı bakmamışken kimse ol servüñ

Kadîmî sâyesi servüñ ola hem-pâ neden düşdi

 

Kapuñda Âkil-i dânâya şâhum olmaya ragbet

İşigüñ yasdana her mest-i bî-pervâ neden düşdi

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3795”. vr. 31b-32a.