ALİ DAYI

(d. ?/? - ö. ?/?)
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmetî'nin "Sivas'ta Âşıklar" şiirinde (4. Dörtlük) (Selîmî yarına çok umutlaşır/ Ali Dayı durmaz gam yükü taşır/ Tâlibî ahdine nerde ulaşır/ Umut azaldıkça uzun yol olur) ve Püryanî'nin "Âşıklara Methiye" şiirinde (9. Dörtlük) (Gece Gündüz zikret Kâdir Mevlâ'yı/ Herkesin dünyada vardır bir payı/ Güzel şiir yazar ol Ali Dayı/ Gerçek hizmetine bakar bilirim) ismi geçmektedir. Ali Dayı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. Ali Dayı'nın yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir.

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 23.10.2014

Eserlerinden Örnekler