ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Konyalı Hafız Mustafa Çelebi’nin oğludur. İlim tahsil ederek danişment oldu. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Hasan Çelebi’nin şairin öldüğünden bahsetmiş olması Âlî’nin, Tezkîretü’ş-Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 994/1585-86 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Ölüm tarihi gibi Âlî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Ahdî, Âlî’nin şiirlerini âşıkane, rindane, nazik ve muhayyel olarak nitelendirir (Solmaz 2005: 222). Hasan Çelebi ise şairliğinin yanında Âlî’nin, müzik ve hat sanatındaki maharetini dile getirir (Eyduran 2009: 27).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Leb ile hem-dem olup câm-ı bâde-i hamrâ

Nigârun agzın arar râzın açmaga gûyâ

xxx

Meyli bâlâya olursa n’ola serv-i çemenün

Uzanur kaddine irişmege sen sîm-tenün

xxx

Kurulsa bezm-i safâ-bahş dönse câm-ı felek

Mey-i sabûh ile gün togsa ol güni görsek

xxx

Gerçi ‘ömrüm bu cihan kimseye bâkî kalmaz

Seni ey rûh-ı revânum koçan amma ölmez

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 222.

xxx

Yâ kaşun hicriyle cânâ kâmetüm oldı dü-tâ

Firkatünde çekmedük bir bâr-ı gam mı kaldı yâ 

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 27.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YeriGörüntüle
2Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Doğum YılıGörüntüle
5Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Ölüm YılıGörüntüle
8Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944MeslekGörüntüle
11Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gürpınar, Hüseyin Rahmid. 17 Ağustos 1864 - ö. 8 Mart 1944Madde AdıGörüntüle
17Pamuk, Orhand. 07 Haziran 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MEHMED ZİHNÎ EFENDİd. 1846 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle