ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Konyalı Hafız Mustafa Çelebi’nin oğludur. İlim tahsil ederek danişmend oldu. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Hasan Çelebi’nin Tezkîretü’ş-Şu’arâ'sında şairin öldüğünden bahsetmiş olmasından hareketle  bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 994/1585-86 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır. Ölüm tarihi gibi Âlî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Ahdî, Âlî’nin şiirlerini âşıkane, rindane, nazik ve muhayyel olarak nitelendirirken (Solmaz 2005: 222); Hasan Çelebi ise şairliğinin yanında Âlî’nin, müzik ve hat sanatındaki maharetinden dem vurur (Eyduran 2009: 27).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim Tarihi: 01.02.2014].

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leb ile hem-dem olup câm-ı bâde-i hamrâ

Nigârun agzın arar râzın açmaga gûyâ

***

Meyli bâlâya olursa n’ola serv-i çemenün

Uzanur kaddine irişmege sen sîm-tenün

 ***

Kurulsa bezm-i safâ-bahş dönse câm-ı felek

Mey-i sabûh ile gün togsa ol güni görsek

 ***

Gerçi ‘ömrüm bu cihan kimseye bâkî kalmaz

Seni ey rûh-ı revânum koçan amma ölmez

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 222.)

***

Yâ kaşun hicriyle cânâ kâmetüm oldı dü-tâ

Firkatünde çekmedük bir bâr-ı gam mı kaldı yâ 

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim Tarihi: 01.02.2014]. 27.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
2Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
5Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
8Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858MeslekGörüntüle
11Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle
17Orçun Türkayd. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Melih Erçind. 12 Ağustos 1919 - ö. ?Madde AdıGörüntüle