ÂLÎ, Hâfız Konevîoğlu Âlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Konyalı Hafız Mustafa Çelebi’nin oğludur. İlim tahsil ederek danişment oldu. Ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Hasan Çelebi’nin şairin öldüğünden bahsetmiş olması Âlî’nin, Tezkîretü’ş-Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 994/1585-86 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır. Ölüm tarihi gibi Âlî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Ahdî, Âlî’nin şiirlerini âşıkane, rindane, nazik ve muhayyel olarak nitelendirir (Solmaz 2005: 222). Hasan Çelebi ise şairliğinin yanında Âlî’nin, müzik ve hat sanatındaki maharetini dile getirir (Eyduran 2009: 27).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim Tarihi: 01.02.2014].

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Leb ile hem-dem olup câm-ı bâde-i hamrâ

Nigârun agzın arar râzın açmaga gûyâ

xxx

Meyli bâlâya olursa n’ola serv-i çemenün

Uzanur kaddine irişmege sen sîm-tenün

xxx

Kurulsa bezm-i safâ-bahş dönse câm-ı felek

Mey-i sabûh ile gün togsa ol güni görsek

xxx

Gerçi ‘ömrüm bu cihan kimseye bâkî kalmaz

Seni ey rûh-ı revânum koçan amma ölmez

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ . Ankara: AKM Yay. 222.

xxx

Yâ kaşun hicriyle cânâ kâmetüm oldı dü-tâ

Firkatünde çekmedük bir bâr-ı gam mı kaldı yâ 

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim Tarihi: 01.02.2014]. 27.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
2Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Doğum YeriGörüntüle
4NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
5Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Doğum YılıGörüntüle
7NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Ölüm YılıGörüntüle
10NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849MeslekGörüntüle
11Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Madde AdıGörüntüle
17Gözde Kurtd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yesari, Mahmutd. 1895 - ö. 16 Ağustos 1945Madde AdıGörüntüle