ÂMİDÎ, Rükneddin Muhammed

(d. ?/? - ö. 1218/?)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Rükneddin Muhammed'dir. Sultan Alâeddin Merdan zamanında (1203-1211) Bengal'in Lahnavti şehrinde kadılık yapmıştır. Buhara'da ölmüştür. Hanefi fıkıhçısı olarak tanınmıştır. Et-Tarikatu'l-Âmidiyye, Kitâbu'l-İrşâd, Havzu'l-Hayât, Mir'âtu'l Ma'ânî fi İdrâkı'l-Âlemi'l-İnsânî adlı eserleri bulunmaktadır (Beysanoğlu 2002: 388). 

Kaynakça

Beysanoğlu, Ş. (2002). "Âmidî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, C.1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 388.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015

Eserlerinden Örnekler