ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 İstanbul’da doğdu. Sultan III.Mehmed devri şairlerindendir. Hafız idi. Zâtî ile arkadaştı. Tatlı dilinden dolayı Andelîbî mahlasını kullandı. Buna rağmen Latîfî onu yabani bir kuş gibi burnunun dikine uçmakla ve bu durumda bülbüllükten eser kalmamakla eleştirir (Canım, 2001: 406). Şiire yetenekliydi ve vaktinin çoğunu yazıp silmekle geçirirdi. Hoşa giden ve sade dille yazılmış şiirleri vardır. Zâtî ile karşılıklı latifeleri vardır. Andelîbî, Zâtî’nin kulaklarının az işitmesini başına kakıp

Niçe bin söyleseler gûşuna girmez birisi
Dir gören anun içün Zâtî kulagun dögeyin

diyince, Zâtî de,

Andelîbî egerçi şâ’ir çok
Senden artugına kuşum dimezin

diyerek karşılığını verir (Sungurhan Eyduran, 2009:118).

 

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu veTurgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.C.2 . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. [erişim tarihi: 11.03.2014]
Şemseddin Sami (1996). Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşgar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leylî-i zülfün gamiyle gönlümüz dîvânedür
Kıssâ-yı Mecnûn anun yanında bir efsânedür
*
Nice bir yazar bozarsun Andelîbî şi’rüni
Oda ursan yegdür anı çünki adamlar yakar
*
Ne safâ suffesi var gûşe-i meyhâne gibi
Ne musâhib bulınur bâde-i peymâne gibi

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ . Ankara: AKM Yay. 406.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
3MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Doğum YeriGörüntüle
4HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
6MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Doğum YılıGörüntüle
7HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
9MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN PAŞAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629MeslekGörüntüle
12MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703MeslekGörüntüle
13HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RIZÂYÎ, Mehmed Ali Çelebid. 1592 - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
18MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ, Sultan II. Mustafad. 1664 - ö. 1703Madde AdıGörüntüle