ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 İstanbul’da doğdu. Sultan III.Mehmed devri şairlerindendir. Hafız idi. Zâtî ile arkadaştı. Tatlı dilinden dolayı Andelîbî mahlasını kullandı. Buna rağmen Latîfî onu yabani bir kuş gibi burnunun dikine uçmakla ve bu durumda bülbüllükten eser kalmamakla eleştirir (Canım, 2001: 406). Şiire yetenekliydi ve vaktinin çoğunu yazıp silmekle geçirirdi. Hoşa giden ve sade dille yazılmış şiirleri vardır. Zâtî ile karşılıklı latifeleri vardır. Andelîbî, Zâtî’nin kulaklarının az işitmesini başına kakıp

Niçe bin söyleseler gûşuna girmez birisi
Dir gören anun içün Zâtî kulagun dögeyin

diyince, Zâtî de,

Andelîbî egerçi şâ’ir çok
Senden artugına kuşum dimezin

diyerek karşılığını verir (Sungurhan Eyduran, 2009:118).

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.C.2 . Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. (erişim tarihi: 11.03.2014)
Şemseddin Sami (1996). Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Leylî-i zülfün gamiyle gönlümüz dîvânedür
Kıssâ-yı Mecnûn anun yanında bir efsânedür
*
Nice bir yazar bozarsun Andelîbî şi’rüni
Oda ursan yegdür anı çünki adamlar yakar
*
Ne safâ suffesi var gûşe-i meyhâne gibi
Ne musâhib bulınur bâde-i peymâne gibi

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. s.406.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Doğum YeriGörüntüle
3Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994Doğum YeriGörüntüle
4BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Doğum YılıGörüntüle
6Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994Doğum YılıGörüntüle
7BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Ölüm YılıGörüntüle
9Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994Ölüm YılıGörüntüle
10BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974MeslekGörüntüle
12Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994MeslekGörüntüle
13BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BODUR, Tevfikd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Madde AdıGörüntüle
18Yumer, Hürd. 1955 - ö. 1994Madde AdıGörüntüle