BABA İBRAHİM

(d. 19.yy/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Baba İbrahim'in hayatı, doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 19. yüzyılda Sivas’ın ilçesi Şarkışla’nın Sivralan köyünde tutulmuş olan ve Doğan Kaya’nın arşivinde bulunan 23 numaralı cönkte, bir şiiri bulunmaktadır. Cönkteki şairlerin büyük çoğunluğunun Emlek Yöresi şairleri olduğu göz önünde tutulursa, Baba İbrahim’in de en geç 19. yüzyılda muhtemelen Şarkışla civarında yaşadığı söylenebilir (Kaya 2009: 389).

Baba İbrahim, bir Alevi ozanıdır. Eldeki yegâne şiirinde Kızıldeli (Seyit Ali Sultan, 1310-1402)’yi konu edinmiştir (Özen 1999: 211). Kızıldeli’yi Alevi-Bektaşi kültüründe önemli bir simadır. Buna sebep olarak kerametleri, Bektaşilik inancı doğrultusunda yaptığı büyük gayret ve hizmetler gösterilebilir.

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. s. 389.

Özen, Kutlu (1999). “Emlek Yöresinde Tutulmuş Bir Cönkte Geçen Halk Şairleri”, I. Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Emlek Ozanları Kültür Derneği Yay. s. 206-215.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 20.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Seyyid Ali

Gene İmam nesli zuhura geldi

Biri Elmalı’da Bursa’da kaldı

En küçük kardaşı Rumeli’n aldı

Dillerde söylenen Seyyid Ali’dir

Bir atın kavm ile deryaya girdi

Hiç aman vermedi küffarı kıldı

Gazi Evranoz Beğlerin Muhsin’e saldı

Sana medh ettiğim Kızıldeli’dir

Koru yaylasından meskenin gören

Çadırın yerinde mutfağın kuran

Yedi köşe yerde temel bırakan

Sana medh ettiğim Kızıldeli’dir

Meskenimdir deyip çöküp oturan

Kuru şişle dut ağacın bitiren

Otman Baba’yı bulut ile getiren

Sana methettiğim Kızıldeli’dir

Baba pınarını bina eyledi

Gör şu Yezid’lere n’etdi n’eyledi

Bab’İbrahim bunu böyle söyledi

Sana methettiğim Kızıldeli’dir

Dillerde söylenen Seyyid Ali’dir

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. s. 389.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KARAGÜLLE, Ethem Karagülled. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KARAGÜLLE, Ethem Karagülled. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8KARAGÜLLE, Ethem Karagülled. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10CELAL DEDE, Celal Çamlıcad. 1881 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11KARAGÜLLE, Ethem Karagülled. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. -Madde AdıGörüntüle