BÂBÎ / Bâbî Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1091/1680-81)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bâbî Mustafa Efendi Osman adlı birinin oğludur. Halep'in Bâb nahiyesinde doğduğu için doğduğu kasabaya nispetle Bâbî olarak anıldı. Halep'te Şeyh Ebu'l-cûd Betrûnî, Şeyh Ebu’l-vefâ-yı Arzî, Molla İbrahim-i Kürdî ve Şeyh Cemâleddin-i Nabulî'den eğitim gördü. 1051/1641-42'de Şam'a gitti. Abdurrahman ve Necmeddin Gazzî’den eğitimini tamamladı. İstanbul'a kendini geliştirmek için geldi. Hüsam-zâde Efendi’den mülazım oldu. Rebiülahir 1056/Mayıs-Haziran 1646'da Manisalı Çelebi müderrisi oldu. Ramazan 1065/ Temmuz-Ağustos 1655'te Tahta Kadı Medresesi'ne atanıp Şaban 1071/Nisan 1661'de Süleyman Subaşı Medresesi'nde görevlendirildi. Rebiülevvel 1072/Ekim-Kasım 1661'de Amamiye Medresesi’ne naklolundu. Aynı sene Şevvali/Mayıs-Haziran 1662'de Eski İbrahim Paşa Medresesi'ne görevlendirildi. Cemaziyelahir 1073/Ocak-Şubat 1663'te Koca Mustafa Paşa Medresesi'ne atanıp daha sonra Trablus-Şam kadılığına atandı. Azledildikten sonra Ramazan 1077/Şubat-Mart 1667'de Manisa kadılığı verildi. Receb 1079/ Aralık-Ocak 1668-69'da azledildi ve Şam'a gitti. Yedi sene Bâb nahiyesinde kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a dönüp Muharrem 1087/ Mart-Nisan 1676'da Bağdat kadılığına atandı. Rebiülevvel 1088/ Mayıs-Haziran 1677'de azledildi. Cemaziyelahir 1091/Haziran-Temmuz 1680'de Medine ve Mekke kadısı oldu. Cemaziyelahir 1091/Haziran-Temmuz 1680'de hacca gitti. Orada vefat etti.
Mürettep divanı vardır.

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri ,Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 474.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Doğum YeriGörüntüle
2FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
4EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Doğum YılıGörüntüle
6AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
7EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Ölüm YılıGörüntüle
8FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
10EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?MeslekGörüntüle
11FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95MeslekGörüntüle
12AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
13EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EDÎB, Haleplid. ? - ö. 1748?Madde AdıGörüntüle
17FETHÎ, Fethullah Çelebid. ? - ö. 1694-95Madde AdıGörüntüle
18AHMED, Ahmed Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle