BÂKÎ, Hattat Abdülbâkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1779-80/1193)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Abdulbâkî'dir. Sîmkeş-hane Mescidi imamı Ahmed Efendi’nin oğlu, Haşîm-zâde’nin de damadıdır. Babasının vefatı üzerine önce Sîmkeş-hane Mescidi’nde imamlık, ardından da Hasan-zâde Camiinde hatiplik yapan Abdulbaki Efendi, 1193/1779-80 yılında vefat etti. Tuhfe-i Hattâtîn’de “Gınâ-yı kalb” terkibi ile ölümüne tarih düşürülmüştür (Müstakîm-zâde 1928: 239). Sicill-i Osmânî’de ise I. Abdulhamid devri (1774-89) başlarında vefat ettiği kayıtlıdır (Akbayar 1998: 355).

Sülüs ve nesih çeşitlerini Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşk eden Abdulbâkî Efendi, hüsn-i hatta oldukça başarılıydı. Bu yüzden Hattat Bâkî diye meşhur oldu. Hattatlığının yanında iyi bir şair olarak tanınan Abdulbaki Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur, şiirlerinden de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 355.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 34.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 84-85.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul. 238-39.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 59.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 3063.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002Doğum YeriGörüntüle
2VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594Doğum YeriGörüntüle
3RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Doğum YeriGörüntüle
4Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002Doğum YılıGörüntüle
5VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594Doğum YılıGörüntüle
6RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Doğum YılıGörüntüle
7Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002Ölüm YılıGörüntüle
8VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594Ölüm YılıGörüntüle
9RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Ölüm YılıGörüntüle
10Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002MeslekGörüntüle
11VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594MeslekGörüntüle
12RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727MeslekGörüntüle
13Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nüvit Özdoğrud. 5 Mayıs 1925 - ö. 20 Haziran 2002Madde AdıGörüntüle
17VASFÎ, Abdurrahimzâde Mustafa Vasfîd. ? - ö. 1594Madde AdıGörüntüle
18RAHÎMÎ, Habeşîzâde Abdurrahîm Rahîmî Beyd. ? - ö. 25 Kasım 1727Madde AdıGörüntüle