BEYÂNÎ, Şeyh Kemaloğlu, Şeyh Kemal B. Efendi

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyh Kemaloğlu olarak bilinen Beyânî, [Bulgaristan] Yanbolulu'dur. Kaynakların verdiği bilgiye göre nazım ve nesir sahasında oldukça kabiliyetli olan Beyânî, sahip olduğu sanatkârlık yeteneğini sergileme imkânı bulamadan henüz genç bir yaşta iken vefat etmiştir. Beyânî’nin mükeyyifatta düşkün olduğunu ve ölümünde de bunun etkisi bulunduğunu ifade eden Âşık Çelebi, bir hayli erken vefat eden şairin, şiire nazaran inşâda daha başarılı olduğunu söyler (Kılıç 2010: 445).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB ve Tarih Vakfı Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.  www.kulturturizm.gov.tr [erişim tarihi: 03.04.2012]. 

Şemseddin Sami (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET DOĞAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mâh-ı Nev nâmlı bir dilbere dimişdür:

Gazel

Ey yüzi mihr-i dırahşân giçe niçe meh ü sâl

Gelmeye devre kaşun gibi senün iki hilâl

Mün’akis oldı derûnında dil-i sûhtegân

Sanma âyîne-i ruhsâr-ı nigârı pür-hâl

Pâyuna n’ola irişmezse nücûm-ı eşküm

Mâh seyrinde ider gâyet ile isti’câl

Tek nasîb olsa na’liçen izin öpmek bir kez

Olsun ey mâh yirüm olur ise saff-ı ni’âl  

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 446.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Resmiye Mümünd. 7 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gürsel Dönmezd. 01 Temmuz 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MESTAN BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Resmiye Mümünd. 7 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gürsel Dönmezd. 01 Temmuz 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MESTAN BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Resmiye Mümünd. 7 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Gürsel Dönmezd. 01 Temmuz 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MESTAN BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Resmiye Mümünd. 7 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Gürsel Dönmezd. 01 Temmuz 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MESTAN BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Resmiye Mümünd. 7 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Gürsel Dönmezd. 01 Temmuz 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MESTAN BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle