BEYÂNÎ, Şeyh Kemaloğlu, Şeyh Kemal B. Efendi

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Kemaloğlu olarak bilinen Beyânî, [Bulgaristan] Yanbolulu'dur. Kaynakların verdiği bilgiye göre nazım ve nesir sahasında oldukça kabiliyetli olan Beyânî, sahip olduğu sanatkârlık yeteneğini sergileme imkânı bulamadan henüz genç bir yaşta iken vefat etmiştir. Beyânî’nin mükeyyifatta düşkün olduğunu ve ölümünde de bunun etkisi bulunduğunu ifade eden Âşık Çelebi, bir hayli erken vefat eden şairin, şiire nazaran inşâda daha başarılı olduğunu söyler (Kılıç 2010: 445).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB ve Tarih Vakfı Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.  www.kulturturizm.gov.tr [erişim tarihi: 03.04.2012]. 

Şemseddin Sami (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET DOĞAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mâh-ı Nev nâmlı bir dilbere dimişdür:

Gazel

Ey yüzi mihr-i dırahşân giçe niçe meh ü sâl

Gelmeye devre kaşun gibi senün iki hilâl

Mün’akis oldı derûnında dil-i sûhtegân

Sanma âyîne-i ruhsâr-ı nigârı pür-hâl

Pâyuna n’ola irişmezse nücûm-ı eşküm

Mâh seyrinde ider gâyet ile isti’câl

Tek nasîb olsa na’liçen izin öpmek bir kez

Olsun ey mâh yirüm olur ise saff-ı ni’âl  

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 446.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESTAN BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ KEMTERÎ, Ali Kemterd. 1872 - ö. 1939Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MESTAN BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ KEMTERÎ, Ali Kemterd. 1872 - ö. 1939Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MESTAN BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ KEMTERÎ, Ali Kemterd. 1872 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MESTAN BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALİ KEMTERÎ, Ali Kemterd. 1872 - ö. 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MESTAN BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALİ KEMTERÎ, Ali Kemterd. 1872 - ö. 1939Madde AdıGörüntüle
15Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle