BEZMÎ, Abdülkerim Bezmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1154/1741-42)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bezmî, Abdülkerim Bezmî Çelebi. Şiirlerinde Bezmî mahlasını kullandı.1154 /1741-42'de vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.​97.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 338.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.08.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler