BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebi

(d. ?/? - ö. 1589-90/998)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah olup Filibeli Kadı Derviş Çelebi’nin oğludur. Mecelletü'n-Nisâb’da babasının ismi İdris olarak yazılmıştır. Babası da şair olan Bezmî Filibelidir. Topal Kadı olarak bilinir. Buradan da anlaşılacağı üzere kadılık görevinde bulundu. III. Murad devri (1574-95) şairlerindendir. 998/1589-90 yılında vefat etti. Müstakimzâde’nin “meyyit-i mahşer” terkibi vefatına tarihtir. Kâmûsu’l-A’lâm’da yer alan, Abdullah Çelebi'nin 988/1580-81 yılında vefat ettiği bilgisi yanlıştır (M. Şemseddin Sami 1996: II/1307).

Âşık Çelebi ve Hasan Çelebi'nin yaptığı değerlendirmeler ortaktır. Buna göre Filibeli Bezmî, akranlarından üstün, ilim ve irfan sahibi, şiir alanında yetkin ve kabiliyetli biridir (Kılıç 2010: 420, Eyduran 2015: 174). Eserleri hakkında bilgi mevcut değildir. Şiirlerinden örnek olarak dört beyti kaydedilmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. C. II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Eyduran, Aysun Sungurhan (hzl.) Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf I/174-75. [erişim tarihi: 14.02.2015]

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü’ş-Şu’arâ İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsu’l-A’lâm. C. II. İstanbul. Kaşgar Neşriyat.

Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Der-tevhîd

Levha-i îcâda kudret kilki yazmadan elif

Zâtunı bir anlayup tevhîde oldum muterif

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Meşâirü’ş-Şu’arâ İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 420.

Bi’llâh ey dîde benüm aynumı kanda gördün

Bu kadar yaş geçürdün bu kadar dem sürdün

***

Harc idüp sîm-i eşkümi yoluna

Ya’nî nem var ise nisâr iderüm

***

Sâfî dil çü şemşîr kat’ eyle mâ-sivâyı

Çalış huzûr-ı Hakka varmagiçün yaraklan

***

Başum üstinde degirmen yüriye çarh gibi

Ben niçe fikr-i dakîk ile cihânda ögünem

Eyduran, Aysun Sungurhan (hzl.) Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10738,tsmetinapdf.pdf I/174-75. [erişim tarihi: 14.02.2015]


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
3SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Doğum YılıGörüntüle
6SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Ölüm YılıGörüntüle
9SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65MeslekGörüntüle
12SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FÂNÎ, Meylî, İsa Hocad. ? - ö. 1550Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Mahmûdd. ? - ö. 1664-65Madde AdıGörüntüle
18SÂKÎ, Alî, Baldırzâde, Baldıroğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle