CÂHÎ, Câhî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Câhî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi’nde Hasan Hüsnü Paşa 1031’de kayıtlı olan ve bazı şairler hakkında açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir nazire mecmuasında şaire ait çeşitli gazeller bulunmaktadır. 16. yüzyılda yazıldığı anlaşılan bu Mecmua’da şair hakkında “Prizren nâm kasabadandur. Siyavuş Paşa musahiblerinden idi” (Özer 2012: 148) bilgisi verilmiştir. Bunun dışında Câhî’nin 16. yüzyıl şairlerinden Bâkî’nin ölümüne düşürdüğü tarih manzumesi de yine onun bu yüzyıl şairlerinden olduğunu göstermektedir (Ergun 1936: 704).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

Özer, İlknur (2012). Mecmû’a-i Nezâ’ir (vr. 100b-150a) (Hasan Hüsnü Paşa 1031) İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Yıldırım Demir, Sibel (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir: Hasan Hüsnü Paşa N. (1031): 1b-50a İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Leblerün emdür diyü yazmazsa Kânûn-ı Şifâ

Yâ nedür la’lünde cânâ âyet-i fîhi şifâ

Yil gibi yildi yöpürdi bir nefes hiç turmadı

Virmeyince hânümânın kül gibi bâda sabâ

Mürde çeşmüm gerçi bir dem içre ihyâ eyledi

Ol mesîhâ keyfe yuhyi’l-arza ba’de mevtihâ

Câhiyâ aldanma gel câhına dehrün merd isen

Bir hayâl-i hâba benzer sanma kim vardur bekâ

Men’ kılma âşıkı mi’râc-ı kûyundan meded

İki gözüm sevdügüm rûh-ı revânum Mustafâ

(Yıldırım Demir, Sibel (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir: Hasan Hüsnü Paşa N. (1031): 1b-50a İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 44.)


Gazel

Sâyedür sanman hemânâ serv-i bâlâdan garaz

Meyvedür meyve olan her nahl-i ra’nâdan garaz

Kâmetin görmekle olmaz koynuna girsem dilâ

Cennet-i a’lâ degül mi şâh-ı Tûbâdan garaz

Herkese sarılma cânâ çün kepâde lutf kıl

Dogrulukdur serverâ sen kaşları yâdan garaz

Buna paşa beg dimenün himmeti olsun dilâ

Mürde ihyâ itmedür Îsî vü Mûsâdan garaz

Kaddi bâlâ olmasun tek himmeti olsun hemân

Bir keremdür Câhiyâ a’lâ vü ednâdan garaz

(Özer, İlknur (2012). Mecmû’a-i Nezâ’ir (vr. 100b-150a) (Hasan Hüsnü Paşa 1031) İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 148.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
2ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
3Fikri Şişkod. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
5ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
6Fikri Şişkod. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
8ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Ölüm YılıGörüntüle
9Fikri Şişkod. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Fikri Şişkod. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
14ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Madde AdıGörüntüle
15Fikri Şişkod. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle