CEMÎLE HANIM, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğmuştur. Yazıları Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde yayımlandığından dolayı 19. yüzyılda yaşadığı kesindir. Kırşehir mutasarrıfı Emîn Bey'in büyük kardeşi Sa'îd Efendi'nin kızıdır. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemektedir.

Cemîle Hanım'ın değerli birçok makalesi Vakit ve Tercümân-ı Hakîkat gazetelerinde yayımlanmıştır. Tercümân-ı Hakîkat'te yazmış olduğu İslam kadınları hakkındaki makalesi çok beğenilmiş, Beyrut'ta Arapça olarak yayımlanan Lisânü'l-Hâl adlı gazete tarafından aynen tercüme edilerek yayımlanmış, burada da takdir görmüştür. Cemîle Hanım'ın makalesiyle açdığı bu önemli konu Londra, Tunus, Beyrut ve diğer bazı ülkelerde yankılar uyandırmış; buralardaki birçok gazetede üzerine yorumlar yapılmış; İslam kadınları arasında böyle önemli bir kadın yazarın varlığı anılan gazetelerde büyük bir hayranlık ve övgüyle karşılanmıştır. Şâ'ir Hanımlarımız adlı esere göre Cemîle Hanım'ın basılmamış edebiyat ve hikemiyata dair birkaç mensur eseri de vardır. Şiirden çok nesirle uğraşmıştır (Ahmed Muhtar 1311: 13). Adı geçen eserde Cemîle Hanım'ın Arapçadan çevirdiği iki kıt'a örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Ahmed Muhtar (Hacı Beg‑zâde) (1311). Şâir Hanımlarımız. İstanbul.

Ay, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Her hâlet olup hayâle müncer

Bir yâdı kalır cihânda ancak

Lâyık degil i'timâd kılmak

Eşyâ oluyor zevâle müncer

Kıt'a

Anlaşılmaz hikmet-i Rabb-i Kadîr

Anı derk eyleyemez ferd-i basîr

Sâni'in kudretine san'atına

Hâşe-lillah kim ola şey' nazîr

Ahmed Muhtar (Hacı Beg‑zâde) (1311). Şâir Hanımlarımız. İstanbul. 14.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Doğum YeriGörüntüle
3Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Doğum YeriGörüntüle
4Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Doğum YılıGörüntüle
6Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Doğum YılıGörüntüle
7Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Ölüm YılıGörüntüle
9Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şule Öncüd. 10 Mayıs 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEFÎK, Sâcidîzâde Mehmed Es‘ad Efendid. ? - ö. 1757-58Madde AdıGörüntüle
15Ruhsan Nevvared. 10 Şubat 1884 - ö. 15 Mart 1913Madde AdıGörüntüle