DÂVÛD-I KAYSERİ, Şerafeddin Davûd b. Mahmud b. Mehmed

(d. ?/? - ö. 1349/749)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şerafeddin Davud b. Mahmud b. Mehmed olan şair Kayseri'de doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk eğitimini Kayseri'de tamamladıktan sonra Mısır'a giderek eğitimine devam etmiştir. Sadreddin Konevî’nin halifesi Kemâleddin Kâşânî tarafından yetiştirilip halifelik verilen şair, memleketine dönerek öğrendiklerini aktarmıştır. Daha sonra Bursa'ya yerleşmiş ve İznik'in fethinden sonra yapılan ilk medreseye Sultan Orhan tarafından müderris tayin edilmiştir. Bu medresede yirmi sene ders vermiş ve bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Muhiddin-i Arabî'nin Fusûsu'l-Hikem'ine yaptığı şerh dolayısıyla tasavvufun Osmanlılar içinde geniş ölçüde yayılmasına katkı sağlamıştır. İznik’te 1349 yılında ölen şair, Gazi Hayreddin Paşa Camii karşısında Çınardibi denilen yere defnedilmiştir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 205).

Dâvûd-i Kayserî’nin büyük bölümü günümüze ulaşmış birçok eseri hakkında detaylı bilgileri Cağfer Karadaş aktarmaktadır (Karadaş 2006: 6). Karadaş'a göre eserlerinde kelam-felsefe-tasavvufu harmanlayarak bakması eserlerine ciddi bir genişlik ve derinlik kazandırmaktadır. Karadaş'ın şairin eserleri hakkında verdiği detaylı bilgilere göre:

1. Şerhu Füsûsi’l-hikem: Asıl adı, Matlau husûsi’l-kelim fî ma’âni Füsûsi’l-hikem olan eser, Fusûs şerhleri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Eserin başında, talep üzerine kaleme aldığını belirtmesi, insanların kendisinde Fusûs’u şerh edecek birikim ve yeteneği gördüğünü gösterir. Bu eserin meydana gelmesinde en büyük payeyi de hocası Kaşânî’ye vermesi büyük bir kadirşinaslık örneğidir. Eserin tamamı Tahran’da (nşr. Seyyid Celaleddin Aştiyânî, Tahran 1383); sadece mukaddimesi el-Mukaddemât adı altında Kayseri Belediyesi tarafından hem er-Resâil içerisinde hem de ayrıca Hasan Şahin, Turan Koç ve Seyfullah Sevim tarafından yapılan tercümesi ile birlikte 1997 yılında yayımlanmıştır.

2. Şerhu Kasîdeti’t-Taiyye: İbn Farız’ın Nazmu’s-sulûk adıyla da bilinen el-Kasîdetü’t-Tâiyyetü’l-Kübrâ isimli eserine yazdığı şerhtir.

3. Şerhu Kasîdeti’l-Mîmiyye: Yine İbn Farız’ın Hamriyye veya Nazmu’d-dur adlarıyla da tanınan el-Kasîdetü’l-Mîmiyye adlı eseri üzerine yazdığı şerhtir. er-Resail içerisinde yayımlanmış olan Risâle fî ilmi’t-tasavvuf adlı eser, bu şerhin mukaddimesidir.

4. er-Resâil: Dâvûd-i Kayserî’nin sekiz risalesini ihtiva eden bu eser Mehmet Bayraktar tarafından hazırlanmış ve Kayseri Belediyesi tarafından (Kayseri 1997) yayımlanmıştır.

Kaynakça

"Davud-ı Kayseri" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. s. 205.

Karadaş, Cafer (2006). "Davud-i Kayseri ve Genel Hatları ile Düşüncesi”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. C. 15, S. 2, s. 1-18.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
2AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
4KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
5AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
7KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
10KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906MeslekGörüntüle
11AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858MeslekGörüntüle
13KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KADER, Hasan Ağad. 1841 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
17AHMED BABA, Hacı Ahmed Babad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SÂLİM, Mehmedd. 1775/76? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle