Debirî, Hâki biraderi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

17. asırda yaşamış olan Debîrî, İstanbul Yahudilerinden olup daha sonra ihtida eden Mehmed Hâkî (ö. 1078/1667)'nin kardeşidir . Kardeşi gibi ihtida etmediği, Rıza'nın "Hudud-ı hamsînde ruhunun kuşu, cehennem dağına inmiştir" ifadesinden anlaşılmaktadır (Zavotçu 2009 : 163). Rıza, tezkiresindeki "Hâkî" maddesinde ve Debîrî maddesinde de “Debîrî’nin Hâkî ile kardeş” olduğu belirtilir. (Zavotçu 2009 : 163) Debîrî, İstanbul'da doğmuştur. Hakkında başka bilgi yoktur. Nail Tuman ise Debîrî'yi bir beytiyle isim olarak kaydeder ve kaynak olarak Faizi Tezkiresi'ni gösterir. (Kurnaz vd. 2001: 274). Rızâ, Hâkî'nin şiirlerini “tâze-gû olan şuara eşârı” yani yeni söyleyişli şairlerin şiirlerine benzetirken; kardeşi Debîrî için "şiir sanatında yetenekli ve gerçekten şairdi" ifadesini kullanır. (Zavotçu 2009 : 131)  

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Muhannâ halka-i engüşt-i sâkî sâgar altında

Sanasın kâleb-i zerdür musanna gevher altında

Gubâr-ı gamdan ey dil zâhir olmaz hâlet-i aşkım

Bir ahker pâredür gûyâ yatur hâkister altında

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.131)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Konar Özkan, Elifd. 15.06.1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YeriGörüntüle
4Konar Özkan, Elifd. 15.06.1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
7Konar Özkan, Elifd. 15.06.1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Ölüm YılıGörüntüle
10Konar Özkan, Elifd. 15.06.1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Konar Özkan, Elifd. 15.06.1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Okçuoğlu, Evind. 03 Aralık 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle