DERVİŞ MEHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş Mehmed, 17. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairidir. Aynı yüzyılda düzenlenmiş dergilerde, eski yazma dergilerde şiirlerine çokça rastlanmaktadır. Şiirlerinde Mehemmed, Kul Mehmed, Derviş Mehmed ve Muhammed mahlaslarını kullanmıştır (Koca 1990: 242; Kocatürk 1968: 339). Derviş Mehmed’in ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

Turgut Koca, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde şairin 11 nefesine yer vermektedir. Vasfi Mahir Kocatürk ise, Tekke Şiiri Antolojisi adlı eserinde dört nefesine yer verir. Şiirlerinde Alevi- Bektaşi neş’esi hâkim olan Derviş Mehmed, hece ölçüsü ve sade bir dille şiirlerini kaleme almıştır. 

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yattım bir dağda uyudum

Eriş pîrim Ali, eriş!

Beni kimse kaldırmadı

Eriş pîrim Ali, eriş!

Atın binip doldurmadın

Döğüp söğüp kaldırmadın

Kim olduğun bildirmedin

Eriş pirim Ali, eriş!

Atı var üveyik donlu

Eğeri şerefli şanlı

Yemek yemez kendi canlı

Eriş pîrim Ali, eriş!

Elinde kamçısı yeşil

Cümle âlemi dolaşır

Çare diyene ulaşır

Eriş Pîrim Ali, eriş!

Kul Mehmed’im, nolamadım

Yollarında ölemedim

Kim olduğun bilemedim

Eriş Pîrim Ali, eriş! 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 341-342.

Nefes

Yattım bir dağda uyudum, Eriş pîrim Ali eriş

Beni kimse kaldırmadı, Eriş pîrim Ali eriş

Atın binüp doldurmadın, Döğüb söğüb kaldırmadın

Kim olduğun bildürmedin, Eriş Pîrim Ali eriş

Atı var öğeyik donlu, Eğeri şiddetli şanlı

Yemek yemez kendi canlı, Eriş pîrim Ali eriş

Elinde kamçısı yeşil, Cümle âlemi dolaşır

Çâre deyene ulaşır, Eriş pîrim Ali eriş

Kul Mehmed’im nolamadım, Yollarında ölemedim

Kim olduğun bilemedim, Eriş pîrim Ali eriş 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 250.