EBU’S-SUÛD, Ebu’s-Suûd Efendi b. Mehmed Halebî-i Gürânî

(d. ?/? - ö. 1646-47/1056)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler sınırlıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ebu’s-Suûd’dur. Mehmed Halebî-i Gürânî’nin oğlu olduğundan Ebu’s-Suûd Efendi b. Mehmed Halebî-i Gürânî olarak tanındı. “Halebî” ifadesi Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 17)’nin şairler dizininde “Çelebi” olarak geçmektedir. 1056/1646-47 yılında vefat etti.

Kaynaklarda mesleği ve eserleri hakkında bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 438)’de “şairdir” ibaresi bulunmaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 438.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 5.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler