EDÎB, Mehmed Edîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
?
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Edîb Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Kayseri’de Karabaş Ali Efendi’den mantık, mana ve adaba dair dersler aldı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Burada Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye danişmend oldu. Bu görevi 1115/1703-1704 yılında son buldu. Daha sonra Şeyhülislam Lâdikli Mehmed Efendi’nin danişmendi oldu. Sultan Bayezid Medresesi müderrisliğine atandı. 1122/1710-1711’de Damadzâde Ahmed Efendi’nin Anadolu kazaskerliğinde Eğirdir’e kadı olarak atandı. Bir süre sonra azledilince İstanbul’a döndü. Mora'nın geri alınmasından sonra Ferecik kadılığına getirildi. İki kez azledildi. Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz-Tatçı 2001: 28)’ye göre 1134/1721-1722’de hayatta idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2003). “Edîb”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 249-250.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Edib (Borlu)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1213-1214.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 213-216.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 106.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 28.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Edib (Borlu)”. İstanbul: Dergâh Yay. 449.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vardıkça hâb-ı nâza ruhu kâkül örtünür

Hâl-i izârı gül döşenir sünbül örtünür

Bezm-i tarabda neş'e-i meyden zebûn olan

Baştan ayaga gülde yatar hem gül örtünür

Vermez dem-i visâlini aşk ehli kimseye

Kanda bulursa berg-i gülü bülbül örtünür

Tab'-ı Edîb-i zâre gerek bir güzel libâs

Dehrin kumâş-ı atlasını Düldül örtünür

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 216.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Doğum YeriGörüntüle
2Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011Doğum YeriGörüntüle
3Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Doğum YeriGörüntüle
4ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Doğum YılıGörüntüle
5Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011Doğum YılıGörüntüle
6Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Doğum YılıGörüntüle
7ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Ölüm YılıGörüntüle
8Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011Ölüm YılıGörüntüle
9Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Ölüm YılıGörüntüle
10ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?MeslekGörüntüle
11Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011MeslekGörüntüle
12Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998MeslekGörüntüle
13ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÜRYÂNÎd. ? - ö. 1889-1890?Madde AdıGörüntüle
17Zühtü Bayard. 18 Kasım 1943 - ö. 26 Mart 2011Madde AdıGörüntüle
18Haşim Nezihi Okayd. 10 Haziran 1904 - ö. 9 Mayıs 1998Madde AdıGörüntüle