EDÎB, Mehmed Edîb Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
?
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Niğde’nin Bor ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Mehmed Edîb Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Kayseri’de Karabaş Ali Efendi’den mantık, mana ve adaba dair dersler aldı. Daha sonra İstanbul’a gitti. Burada Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye danişmend oldu. Bu görevi 1115/1703-1704 yılında son buldu. Daha sonra Şeyhülislam Lâdikli Mehmed Efendi’nin danişmendi oldu. Sultan Bayezid Medresesi müderrisliğine atandı. 1122/1710-1711’de Damadzâde Ahmed Efendi’nin Anadolu kazaskerliğinde Eğirdir’e kadı olarak atandı. Bir süre sonra azledilince İstanbul’a döndü. Mora'nın geri alınmasından sonra Ferecik kadılığına getirildi. İki kez azledildi. Tuhfe-i Nâ’ilî (Kurnaz-Tatçı 2001: 28)’ye göre 1134/1721-1722’de hayatta idi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2003). “Edîb”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 249-250.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Edib (Borlu)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1213-1214.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 213-216.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 106.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 28.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Edib (Borlu)”. İstanbul: Dergâh Yay. 449.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vardıkça hâb-ı nâza ruhu kâkül örtünür

Hâl-i izârı gül döşenir sünbül örtünür

Bezm-i tarabda neş'e-i meyden zebûn olan

Baştan ayaga gülde yatar hem gül örtünür

Vermez dem-i visâlini aşk ehli kimseye

Kanda bulursa berg-i gülü bülbül örtünür

Tab'-ı Edîb-i zâre gerek bir güzel libâs

Dehrin kumâş-ı atlasını Düldül örtünür

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 216.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596Doğum YeriGörüntüle
4OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
5Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596Doğum YılıGörüntüle
7OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
8Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596Ölüm YılıGörüntüle
10OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -MeslekGörüntüle
11Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596MeslekGörüntüle
13OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OZAN NEFER/HALİLÎ, Halil Alpatd. 1948 - ö. -Madde AdıGörüntüle
17Dirim, Aygörend. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MUHYÎ, Muhyî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1596Madde AdıGörüntüle