ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendi

(d. 1119/1707-08 - ö. 3 Recep 1192/28 Temmuz 1778)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1119/1707-08 yılında İstanbul’da doğdu. Şeyhülislam Abdullah Vassâf Efendi (öl. 1761)’nin oğlu­dur. 1143/1730-31’de müderris, Zilkade 1167 (Ağustos-Eylül 1754)’de Galata mollası, Cemaziyelevvel 1168 (Şubat 1755)’de Edirne mollası oldu. Babası Abdullah Vassâf Efendi şeyhülislâm olunca Mekke payesi aldı. Şaban 1171 (Nisan 1758)’de İstanbul payesi aldı. Rebiülevvel 1182 (Temmuz-Ağustos 1768)’de Anadolu kazaskeri oldu ancak 1183/1769-70’te bu görevden ayrılıp Ramazan 1186 (Aralık 1772)’da Rumeli kazas­keri oldu. Süresini tamamlayınca az­ledildi. 19 Şevval 1190 (1 Aralık 1776)’da şeyhülislâm oldu. 25 Cemaziye­lahir 1192 (21 Temmuz 1778)’de sağ­lığının bozulması üzerine şeyhülislâmlıktan azledil­di. Aynı yıl, 3 Recep 1192 (28 Temmuz 1778)’de vefat eden Mehmed Es’ad Efendi, Eyüp’te babasının mezarı yanına defnedildi. Oğlu, Said Mehmed Efen­di’dir.

Senelerce İstanbul payesinde kalmış iken dünya işinde kimseye boyun eğmedi. Ta­savvufa bağlı, güzel akide sahibi bir âlim olan Es’ad Mehmed Efendi, aynı zamanda şairliğiyle de tanınmıştır. Ancak herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 494.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 38.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1972). Devhatü’l-Meşâyîh (Tıpkı Basım). İstanbul: Çağrı Yay. 106-07.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 909.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Doğum YeriGörüntüle
4Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
6Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Doğum YılıGörüntüle
7Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
9Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Ölüm YılıGörüntüle
10Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
12Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967MeslekGörüntüle
13Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERVİŞ, Yayabaşı-zâde Derviş Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
18Kâzım Nami Durud. 1876 - ö. 14 Ekim 1967Madde AdıGörüntüle