ESİF, Mehmed Dede

(d. ?/? - ö. 1829/1244)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan şairin doğum tarihi bilinmezken 1829 yılında Kütahya'da vefat ettiği bilinmektedir. Tahsilinden sonra Mevlevi tarikatına mensup olarak ilerleyen yıllarda Kütahya Tavşanlı Mevlevihanesinin şeyhi olmuştur. Şiirleri tasavvufi mahiyette olan şaire ait başka bir bilgi bulunmamaktadır (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 93). 

Kaynakça

"Esif Mehmed Dede" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. s. 93.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler