ETVÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân” adlı şairnamesinde ismi geçmektedir. (34.dörtlük) Yaşamı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Etvârî’ nin yaşamı ve şairliği cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan. (1990) Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Elçin, Şükrü (1988) “Hızrî’nin Şairnâmesi”, Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 23.09.2013

Eserlerinden Örnekler