FÂ’İK

(d. ?/? - ö. 1872'de hayatta/1289)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu manzume Hacı Hasan Efendi (ö. 1289/1872)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 1289/1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Hacı Hasan Efendi Mezar Kitâbesi

Dâ’im olan Hudâ’dır bâkîsi cümle fânî

Kesb-i rızâ-yı Hakk’a eyle cihânda gayret

Bak Boztepe İmâmı-zâde bu demde nâ-gâh

Hâfız Hasan Efendi dünyâdan etdi uzlet

Elli beşe resîde olmuşdu sinni lâkin

Hayr u salâh-ı hâle etmişdi sarf-ı kudret

Kur’ân-ı a‘zamü’ş-şân hakkı içün bu zâtı

Yâ Rabbi mağfiret kıl etmiş ise kabâhat

Üçler gelüp de Fâ’ik fevtine dedi târîh

El-Hâc Hasan Efendi ukbâya kıldı rıhlet (1289/1872)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 104.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erdem, İbrahimd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Koç, Necmid. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ALİ HAYDAR SÜMERd. 1929 da hayatta - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Erdem, İbrahimd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Koç, Necmid. 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ALİ HAYDAR SÜMERd. 1929 da hayatta - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Erdem, İbrahimd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Koç, Necmid. 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ HAYDAR SÜMERd. 1929 da hayatta - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Erdem, İbrahimd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Koç, Necmid. 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİ HAYDAR SÜMERd. 1929 da hayatta - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Erdem, İbrahimd. 1 Ocak 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Koç, Necmid. 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ALİ HAYDAR SÜMERd. 1929 da hayatta - ö. ?Madde AdıGörüntüle