FÂ'İK, Abdülkerîm Fâ'ik, Bağdatlı

(d. ?/? - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat'ta doğdu. Asıl adı Abdülkerîm Fâ'ik Efendi'dir. Fâ'ik, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Bağdat'ta tahsilini tamamladıktan sonra 1270/1854 yılında İran'a gitti ve müzehhiblik sanatını tahsil etti. Burada müzehhiblik yaptı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve müzehhiblik sanatını burada da icra etti. Fatîn'e göre İstanbul'da (1271: 319), Sicill-i Osmânî'ye göre İran'da (Mehmed Süreyya 1311: 3) vefat etti. Vefat tarihi bilinmemekle beraber 1271/1855 yılından sonraki bir tarihte vefat ettiği tahmin olunmaktadır.

Fatîn'e göre Abdülkerîm Fâ''ik Efendi'nin müzehhiblik sanatında mahareti olup Farsça şiir söylemekte de yetenekliydi (1271: 319). Fatîn, tezkiresine Farsça bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. V. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Fârisî

Ger bârî begzered be-serem dergeh-i memât

Âyed dü-bâre ber-ten-i bî-cân-ı men hayât

Bügşâ lebî çü şehd-i hudâ-râ demî zi-mihr

Tâbiş koned be-şehr hemî kıymet ez-nebât

Destem be-gîr ez-kerem ey şeh-süvâr-ı hüsn

Geştem piyâde der şataranc-ı gam-ı tû mât

Hûn-ı dilem zi-cevr hored şûh-ı dilberî

Mâned be-teşne'î ki resed ber-ser-i furât

Âyâ buved be-Fâ'ik-i bî-çâre begzerî

Tâ nakd-i cân zi-mihr ber-âyet koned berât

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 319.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Doğum YeriGörüntüle
2RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Doğum YeriGörüntüle
3AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YeriGörüntüle
4SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Doğum YılıGörüntüle
5RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Doğum YılıGörüntüle
6AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YılıGörüntüle
7SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Ölüm YılıGörüntüle
8RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Ölüm YılıGörüntüle
9AHDÎd. ? - ö. 1593-94Ölüm YılıGörüntüle
10SÎMÎd. ? - ö. 1426-27MeslekGörüntüle
11RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85MeslekGörüntüle
12AHDÎd. ? - ö. 1593-94MeslekGörüntüle
13SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHDÎd. ? - ö. 1593-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÎMÎd. ? - ö. 1426-27Madde AdıGörüntüle
17RÂ'İF, Râ'if İsmail Paşad. 1725-26 - ö. 1784-85Madde AdıGörüntüle
18AHDÎd. ? - ö. 1593-94Madde AdıGörüntüle