FAKÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fakîrî'nin hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. 18. yüzyıl şiirlerini içeren cönklerden hareketle Vasfi Mahir Kocatürk 18. yüzyılda yaşamış olabileceğini ileri sürer (Kocatürk 1963: 274). 

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

 

Ya nice bir ateş düştü serime,
Dünyada yanarım külhan içinde,
Ruz ü şeb ağlarım, bilmezim n'oldum,
Didelerim kaldı al kan içinde

İşim bülbül gibi zâr oldu gene,
Gül iken etrafım hâr oldu gene,
Bu dünya başıma târ oldu gene:
Yusuf gibi kaldım zindan içinde

Fakîrî ah etsem ciğergâhımdan
Zemin ü asüman titrer ahımdan.
Bana bir namedir geldi şahımdan,
Yazılmış katlime ferman içinde


Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 274.

 

 

Koşma

Yeter cevr eyledin, nazlı sultanım,
Ya n'olur insafa gel bazı bazı!
Gücendin mi bana çeşmi fettanım,
Lûtf u kereminden kıl bazı bazı!

Elmaslı hançerin sineme çakma,
Su gibi meyl edip her yana akma,
Var ise isyanım kusura bakma;
Şaşar bildiğinden kul bazı bazı.

Der Fakîrî: gayet lebi balımsın,
Bir pembe gerdanlı selvi dalımsın.
Nasıl merhametsiz kanlı zalımsın,
Divane gönlümü al bazı bazı!

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 274-275.