FÂRİSÎ, Fârisî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kânûnî Sultân Süleymân devri şairlerindendir. Fârisî sanıyla tanınır. Behcetü’t-tevârîh adlı Farsça eseri Türkçeye tercüme etti. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan şairin, kaynaklarda 937/1530 yılından sonra vefat ettiği belirtilir (Kurnaz-Tatcı 2001: 748).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.12.2014

Eserlerinden Örnekler