FECRÎ

(d. ?/? - ö. 1905-06’da hayatta/1323)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudanzâde Hüseyin Avnî Efendi (ö. 1323/1905)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 1323/1905-1906 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fecrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 32.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudan-zâde Hüseyin Avnî Efendi

Bî-vefâ ‘âlem bu yâ el-hükmü li’llâh bî-gümân

Kimseler kalmaz ederler şübhesiz terk-i cihân

Genç iken dârü’l-fenâdan kıldı Firdevs’e sefer

Hayf ‘Osmân Kapudan-zâde Hüseyn ‘Avnî hemân

Nûra gark olsun vücûdu rahmet olsun rûhuna

Dest-gîr olsun Cenâb-ı Server-i Peygamberân

Ravza-i Dârü’s-Selâm’da hûriler hürmet ede

Sad-hezâr in‘âm ile bulsun makâmı der-cinân

Yazdı cevher târîhin Fecrî kemâl-i hüznile

Cennet-âsâ merkadin revnak kıla ol Müste‘ân (1323/1905)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 262.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Cemal Koşukçud. 1910 - ö. 1987Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Güçlüd. 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KAYA/MANİOĞLU, Hasan Kaya Manioğlud. 1920 - ö. 1982Doğum YeriGörüntüle
4Ali Cemal Koşukçud. 1910 - ö. 1987Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Güçlüd. 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KAYA/MANİOĞLU, Hasan Kaya Manioğlud. 1920 - ö. 1982Doğum YılıGörüntüle
7Ali Cemal Koşukçud. 1910 - ö. 1987Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Güçlüd. 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KAYA/MANİOĞLU, Hasan Kaya Manioğlud. 1920 - ö. 1982Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Cemal Koşukçud. 1910 - ö. 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mustafa Güçlüd. 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KAYA/MANİOĞLU, Hasan Kaya Manioğlud. 1920 - ö. 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Cemal Koşukçud. 1910 - ö. 1987Madde AdıGörüntüle
14Mustafa Güçlüd. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KAYA/MANİOĞLU, Hasan Kaya Manioğlud. 1920 - ö. 1982Madde AdıGörüntüle