FECRÎ

(d. ?/? - ö. 1905-06’da hayatta/1323)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudanzâde Hüseyin Avnî Efendi (ö. 1323/1905)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 1323/1905-1906 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fecrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 32.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudan-zâde Hüseyin Avnî Efendi

Bî-vefâ ‘âlem bu yâ el-hükmü li’llâh bî-gümân

Kimseler kalmaz ederler şübhesiz terk-i cihân

Genç iken dârü’l-fenâdan kıldı Firdevs’e sefer

Hayf ‘Osmân Kapudan-zâde Hüseyn ‘Avnî hemân

Nûra gark olsun vücûdu rahmet olsun rûhuna

Dest-gîr olsun Cenâb-ı Server-i Peygamberân

Ravza-i Dârü’s-Selâm’da hûriler hürmet ede

Sad-hezâr in‘âm ile bulsun makâmı der-cinân

Yazdı cevher târîhin Fecrî kemâl-i hüznile

Cennet-âsâ merkadin revnak kıla ol Müste‘ân (1323/1905)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 262.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006Doğum YeriGörüntüle
2FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Doğum YeriGörüntüle
4HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006Doğum YılıGörüntüle
5FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Doğum YılıGörüntüle
7HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006Ölüm YılıGörüntüle
8FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Ölüm YılıGörüntüle
10HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİKMETÎ, Subutay Hikmet Karahasanoğlud. 1925 - ö. 01.03.2006Madde AdıGörüntüle
14FITNAT, Fıtnat Hanım, Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
15SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Madde AdıGörüntüle