FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Kanuni döneminde yaşamış şairlerdendir. Görmüş geçirmiş, güler yüzlü, hoş sohbet ve kendi halinde biriydi. Hiçbir şeyi dert edinmez ve hiçbir şeyi şikayet etmezdi. Hezlleri ile halk içinde meşhur matlaları ve kıtaları vardır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Matla' 

Âlemün çün güzerân üzredür ıyş u gamı

Beni mesrûr u melûl ide mi zevk ü elemi

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 428

Matla' 

Ol âhû çeşme incinür rakîbâ

Diyârın terk idersek seg-be-sahrâ

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 428.

Kıt’a 

Kethüdâsına didüm bir ulunun

Niçe olıcak irer mansıba el

Didi remz ile bana çâre budur

Tolaş ol bir kapuya evden gel

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 428.

Hezliyatından

Kıt’a 

Bulımazsun derûn-ı halvete râh

Bin eylersen ululara tapuyı

Bir iki sâde-rû kul pîş-keş çek

Götünle açmak istersen kapuyı


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CÂMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CÂMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12CÂMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MESTÎ, Mahird. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CÂMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle