FEYZÎ, Mustafa Feyzî Efendi

(d. 1826-27/1242 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa'dır. 1242/1826-27 yılında İçel’de doğdu. 1263/1846-47 yılında İstanbul’a gelerek öğrenimini tamamladı. 1268/1851-52 yılında Süleymâniye Câmii civarındaki Mekteb-i Edeb’e muallim olarak atandı. Burada yıllarca muallimlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi (1271: 340)’nde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Feyzî Mustafa Efendi”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 216-217.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Feyzî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 66.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cânda hiç telhî-i hicrân ile lezzet mi kodun

Zehr-i gamla dehen-i dilde halâvet mi kodun

Yanılıp âşıka da lutf et a zâlim n’oldun

Etmedik zümre-i agyâra inâyet mi kodun

Çeşm-i cellâdına cân vermege ol şûhun hiç

Hele bir sen de rakîbâ bize nevbet mi kodun

Her gelen oldu peşîmân yine döndü gitdi

Ey felek halkı bu kâşânede râhat mı kodun

Feyziyâ boşla bu rüsvâlıgı uslan gayri

Aşk ile etmedik âlemde melâmet mi kodun

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 340.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Doğum YeriGörüntüle
2Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Doğum YeriGörüntüle
3Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YeriGörüntüle
4Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Doğum YılıGörüntüle
5Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Doğum YılıGörüntüle
6Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YılıGörüntüle
7Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Ölüm YılıGörüntüle
8Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Ölüm YılıGörüntüle
9Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Ölüm YılıGörüntüle
10Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985MeslekGörüntüle
11Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990MeslekGörüntüle
12Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011MeslekGörüntüle
13Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bulut, Abdülkadird. 21 Nisan 1943 - ö. 8 Ağustos 1985Madde AdıGörüntüle
17Teoman, Zekid. 9 Mart 1912 - ö. 10 Mart 1990Madde AdıGörüntüle
18Körüklü, Refetd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Madde AdıGörüntüle