FEYZÎ, Mustafa Feyzî Efendi

(d. 1242/1826-27 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa'dır. 1242/1826-27 yılında İçel’de doğdu. 1263/1846-47 yılında İstanbul’a gelerek öğrenimini tamamladı. 1268/1851-52 yılında Süleymâniye Câmii civarındaki Mekteb-i Edeb’e muallim olarak atandı. Burada yıllarca muallimlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi (1271: 340)’nde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Feyzî Mustafa Efendi”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 216-217.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Feyzî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 66.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cânda hiç telhî-i hicrân ile lezzet mi kodun

Zehr-i gamla dehen-i dilde halâvet mi kodun

Yanılıp âşıka da lutf et a zâlim n’oldun

Etmedik zümre-i agyâra inâyet mi kodun

Çeşm-i cellâdına cân vermege ol şûhun hiç

Hele bir sen de rakîbâ bize nevbet mi kodun

Her gelen oldu peşîmân yine döndü gitdi

Ey felek halkı bu kâşânede râhat mı kodun

Feyziyâ boşla bu rüsvâlıgı uslan gayri

Aşk ile etmedik âlemde melâmet mi kodun

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 340.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
2Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996Doğum YeriGörüntüle
3Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YeriGörüntüle
4RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
5Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996Doğum YılıGörüntüle
6Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Doğum YılıGörüntüle
7RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
8Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996Ölüm YılıGörüntüle
9Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Ölüm YılıGörüntüle
10RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895MeslekGörüntüle
11Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996MeslekGörüntüle
12Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011MeslekGörüntüle
13RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RIZA, Cüceloğlud. 1841 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle
17Sami Gürtürkd. 1914 - ö. 22 Kasım 1996Madde AdıGörüntüle
18Refet Körüklüd. 1922 - ö. 04 Nisan 2011Madde AdıGörüntüle