FEYZULLAH, Eyyûbi

(d. 1829/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mutsavvıf yazar İstanbul’da doğdu. Eyüp civarında oturduğundan Eyyübî diye anıldı ve mesnevihan diye tanındı. Reisü’l-kurra oldu. Mesnevihane’de mesnevihanlık, Murad Buharî dergâhında şeyhlik yaptı. İstanbul’da vefat etti Eyüp Nişancası’ndaki Murad Buharî dergâhına gömüldü. Oğlu Muhammed Abdüllâtif Efendi de irfan sahibi bir kişi olup Risâle-i Gavsiye çevirisi basılmıştır. Eyyübî’nin eserleri İşaretü’l-Ma’neviyye fi Âyîn-i Mevleviyye, Ahsenü’t-Tahsis fi Rivâyeti’l-Hadis’tir.

Kaynakça

 “Feyzullah” (2006). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.4 . Ankara: Atatürk Kültür MErkezi Başkanlığı Yay. s.70.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 17.02.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜDÂYÎ, Ahîzâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
2SÂ’İB, Sâ’ib-i Kâtibd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Süleyman, Şeyh Süleyman Efendid. 1646-1647 - ö. 31 Aralık 1703Doğum YeriGörüntüle
4RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
14İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Beyd. 1829 - ö. 1855 ds.Madde AdıGörüntüle