FÜSÛNÎ, Füsûnî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Saruhanlıdır (Manisa). İyi bir eğitim aldı. İlim ve bilgi sahibi bir zattı. Kaynaklar tarafından şiirlerinin güzel ve anlamlı olduğu belirtilir. Hayatı hakkında elimizde fazla bilgi bulunmayan şairin, III. Murâd devri (1574-1595) sonlarında vefat ettiği bilinir (Kılıç 2010: 1185, Sungurhan 2009: 163).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Kütüphanesi AE1346. 104.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 27.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 27.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dilâ bulanma akup her yanaya âb gibi

Cihân-ı fâniye göz dikmegil habâb gibi

Çanak çanak su gibi içse kanunı herkes

Yüzine urma sakın kimsenün şarâb gibi

Kalem gibi ne ki dirlerse levh-i hâtıra yaz

Kimesneye dime kalbündegin kitâb gibi 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1185.) 

***

Bulmaga cân u dilün arayurak yirlerini

Geldi tîgün cigere çaldı yatak yirlerini

Şem’ ü pervâne temâm oldı Füsûnî bu gice

Nûr u uçmak ide Hazret-i Hakk yirlerini 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1185.)

***

Dil-i sanavberi câm-ı şarâb ile açılur

Misâl-i gonçe-i gül âftâb ile açılur

Kapunda bâb ise ‘ışkum metâ’ına kapu ac

Ki bâb-ı beste-i bahtum o bâb ile açılur

Bu kanlu gözlerüm izün tozıyla rûşen olur

Zücâc-ı sâgar-ı bâde türâb ile açılur 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 27.10.2014]. 163, 164.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFHÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YeriGörüntüle
3ÖMRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SAFHÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YılıGörüntüle
6ÖMRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SAFHÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SAFHÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÖMRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SAFHÎ, Saruhanlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
15ÖMRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle