GARİP SULTAN, Sultan Demir

(d. ? / ö. ?)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Sultan Demir olan âşığın doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Okuma yazması olmayan âşık, şiirlerini de irticalen söylemektedir. Şiirlerinde mahlas olarak "Garip Sultan"ı kullanan âşık, Murat Özdemir'in de ustasıdır. Murat Özdemir, cemlerde ve toplantılarda ustası Garip Sultan'ın şiirlerini yazıya geçirmiştir. Ancak bu şiirlere ulaşılamamıştır (Turan vd. 2014: 459).

Sultan Demir hakkında yapılan literatür taramasında, şiirleri veya edebî kişiliği hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

Kaynakça

Turan, Fatma Ahsen vd. (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. ed. Nezahat Özcan. Ankara: Gazi Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ERKAN ASLAN
Yayın Tarihi: 27.12.2018