GÂZÎ

(d. ?/? - ö. 1075 sonları/1665)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve mahlası Gâzî'dir. Rumeli'de doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra cesareti ve yiğitliğiyle dikkat çekerek beylerbeyilik görevine getirilmiştir. 1075/1665 sonlarında vefat etmiştir. Safâyî'ye göre mürettep Dîvân sahibidir (Çapan 2005: 436).

 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.12.2013
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Begüm reftâre gel reşk-âver ol seyr ü dil-ârâya

Cemâlün tâb virsün çehre-i tezyin ü ârâya

 

Nazîre sanma aksün matla-ı mir’âta bakma

Nazîr olsun mı şâhım âftâb-ı âlem-ârâya

 

Hayâl-i yâr ile halvet-serây-ı dil müzeyyendir

Gider efkârı Gâzî girmesün agyâr araya 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 436.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
2MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Doğum YeriGörüntüle
4RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
5MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Doğum YılıGörüntüle
7RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
8MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Ölüm YılıGörüntüle
10RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679MeslekGörüntüle
11MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902MeslekGörüntüle
12ŞEYDÂd. ? - ö. 1580MeslekGörüntüle
13RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle
17MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
18ŞEYDÂd. ? - ö. 1580Madde AdıGörüntüle