GÜLZÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gülzârî’nin hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’ne göre İstanbul doğumlu olan (2004: 256) ve Ali Çelik’in Türk Halk Şiiri Antolojisi adlı eserinde 19. yüzyılda yaşadığı ifade edilen (2008: 197) Gülzârî mahlaslı âşığın, Fuad Köprülü’nün bir kaydından ve bir destanının sonuna getirdiği eklemeden Osmanlı donanmasında görev yaptığının anlaşıldığı belirtilmiştir (2004: 256). Ayrıca, Çelik’in eserinden alıntılanarak aşağıda paylaşılan şiir örneğinden hareketle âşığın Arapça ve Farsçaya hâkim olduğu sonucuna ulaşılabilir. Gülzârî’nin doğum tarihi hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde, yaşadığı dönemde gerçekleşen savaşları destan tarzında anlatan şairin Kırım Savaşı üzerine söylediği Destan-ı Sivastopol adlı şiirinin 1875 ve 1892 yıllarında olmak üzere iki kez taş basma olarak yayımlandığı bildirilmektedir. Bu destanda 1855 yılında Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Osmanlı-Rus Savaşı’nın anlatıldığı ve devrin padişahı Sultan Abdülmecit ile Rusya’nın konuşturulduğu ifade edilmiştir (2004: 256). Çelik’in eserinden alınan bir şiir örneği (2008: 197) burada paylaşılan âşığın şiirlerinde 8’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Âşığın hayatı ve edebî şahsiyeti cönkler ve mecmualar üzerinde yapılacak incelemelerle aydınlatılabilir. 

Kaynakça

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

“Gülzârî” (2004). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. s. 256. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Bu Gün Bilmem Bana N'oldu

Bu gün bilmem bana n'oldu
Der'unumda elemim var
Adûlar karşıma gelsin
Kelâmına kelâmım var

Kimsede yoktur nazarım
Divâne-meşreb gezerim
Hem okurum hem yazarım
Kalemine kalemim var

Ben hocamdan aldım dersi
Okurum Ayetü'l-Kürsi
Hem Arabî hem Fârisî
Lisânımda tamâmım var

Gülzârî derdini bilsin
Gönül maksûdunu bulsun
Âşıklar buraya gelsin
Cümlesine selâmım var

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay. 197. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
4Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
7Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
10Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12BÂKÎd. 1526 - ö. 1600MeslekGörüntüle
13Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ofluoğlu, Mücapd. 4 Kasım 1923 - ö. 11 Aralık 2012Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Elmastıraş-zâde Mustafa Hilmîd. 1840 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Madde AdıGörüntüle