HÂLİD, Yenişehirli-zâde Hâlid Eyyûb Bey

(d. ?/? - ö. 1319/1902)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İzmirlidir. Yenişehirli-zâde sanıyla tanınmaktadır. İlk tahsilini İzmir mekteplerinde yaptı. Âhenk Gazetesi’nde yazılar yazdı. İzmir’de mahkeme reisliği yapmış olan Mahmûd Es‘ad Efendi’nin yetiştirdiği öğrencilerdendir. Mahmûd Es‘ad Efendi, Maliye Nezareti Hukuk Müşavirliği'ne tayin edildiği zaman Hâlid Eyyûb Bey’i de beraberinde İstanbul’a getirmiştir. Son Asır Türk Şairleri’nde, Hâlid Eyyûb Bey’in İstanbul’a ilk geldiğinde zayıf ve sarıklı bir çocuk olduğu, daha sonra sarığı çıkarıp Hukuk Müşavirliği Kalemi'ne ve Hukuk Mektebi'ne devam ettiği ve vefatından bir gün önce diploma aldığı kayıtlıdır. Vefat etmeden bir yıl önce Ahmed Midhat Efendi’ye damat olmuştur. 28 Şevvâl 1319/7 Şubat 1902’da Beykoz’da veremden vefat etti. Mezarı Beykoz Kabristanı’ndadır.

Alçakgönüllü ve sakin bir kişiliğe sahip olan Hâlid Eyyûb Bey; Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce'yi yazma ve konuşma seviyesinde bilmektedir. Şairlikten ziyade yazarlıkta ustadır. Ona yakın kitap kaleme almış ve Baba Tâhir’in çıkardığı Mâlûmat ve Servet gazetelerinde yazarlık yapmıştır. Basılmış olan eserleri şunlardır:

1. İslâm ve Fünûnı.

2. Goriller İçinde.

3. Târîhçe-i Afganistân.

4. Sevdâ-yı Nihân.

5. Şâdî.

6. Kayıkla Cevelân.

7. Gütenberg.

8. Alp Dağları’nda Temâşâ ve Edvâr-ı Arz.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. C. 2. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Düşünüş

Nedir bu tâk-ı mükevkeb semâ-yı encüm-pûş

Nedir zemîn-i müzeyyen tarâb-nümâ mefrûş

Bakın selâsil-i kuhsâre her biri ne mehîb

Ki olmada sanılır bahr ü bere nahvet-fürûş

Zemîne mihr ü nücûma semâya nazîr olan

Cihet cihet görüyor başka levha başka nukûş

Deniz gehî görünür pek latîf ü rûh-perver

Gehî bir âfete benzer eder de latm u hurûş

Sımâha zevk ü letâfet verir sadâ-yı tuyûr

Zemîne sanki semâdan gelir nevâ-yı sürûş

O levhalar o bedâyi o âsmân-ı vasi

Dakîka-bîn olanı eylemektedir medhûş

Cihânı zulmet-i leylin ridâsı örtünce

Sükût içinde uyur hep tuyûr-ı şebnem-pûş

Zalâm etse de her kûşeyi garîk-i sükût

Verir o samt-ı amîka halel sadâ-yı vuhûş

Nedir hakâ’ik-i eşyâ bilinmiyor heyhât

Bu mesele ediyor her dakîka-senci hâmûş

(Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. C. 2. Ankara: AKM Yay. 789.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980Doğum YeriGörüntüle
2AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
3Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980Doğum YılıGörüntüle
5AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
9Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980MeslekGörüntüle
11AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903MeslekGörüntüle
12Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmail Gerçeksözd. 1925 - ö. 4 Nisan 1980Madde AdıGörüntüle
17AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
18Recep İbişd. 08 Temmuz 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle