HÂLİD, Yenişehirli-zâde Hâlid Eyyûb Bey

(d. ?/? - ö. 1902/1319)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İzmirlidir. Yenişehirli-zâde sanıyla tanınmaktadır. İlk tahsilini İzmir mekteplerinde yaptı. Âhenk Gazetesi’nde yazılar yazdı. İzmir’de mahkeme reisliği yapmış olan Mahmûd Es‘ad Efendi’nin yetiştirdiği öğrencilerdendir. Mahmûd Es‘ad Efendi, Maliye Nezareti Hukuk Müşavirliğine tayin edildiği zaman Hâlid Eyyûb Bey’i de beraberinde İstanbul’a getirmiştir. Son Asır Türk Şairleri’nde, Hâlid Eyyûb Bey’in İstanbul’a ilk geldiğinde zayıf ve sarıklı bir çocuk olduğu, daha sonra sarığı çıkarıp Hukuk Müşavirliği Kalemine ve Hukuk Mektebine devam ettiği ve vefatından bir gün önce diploma aldığı kayıtlıdır. Vefat etmeden bir yıl önce Ahmed Midhat Efendi’ye damat olmuştur. 28 Şevvâl 1319/7 Şubat 1902’da Beykoz’da veremden vefat etti. Mezarı Beykoz Kabristanı’ndadır.

Alçakgönüllü ve sakin bir kişiliğe sahip olan Hâlid Eyyûb Bey; Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizceyi yazma ve konuşma seviyesinde bilmektedir. Şairlikten ziyade yazarlıkta ustadır. Ona yakın kitap kaleme almış ve Baba Tâhir’in çıkardığı Mâlûmat ve Servet gazetelerinde yazarlık yapmıştır. Basılmış olan eserleri şunlardır:

1. İslâm ve Fünûnı.

2. Goriller İçinde.

3. Târîhçe-i Afganistân.

4. Sevdâ-yı Nihân.

5. Şâdî.

6. Kayıkla Cevelân.

7. Gütenberg.

8. Alp Dağları’nda Temâşâ ve Edvâr-ı Arz.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. C. 2. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Bir Düşünüş

Nedir bu tâk-ı mükevkeb semâ-yı encüm-pûş

Nedir zemîn-i müzeyyen tarâb-nümâ mefrûş

Bakın selâsil-i kuhsâre her biri ne mehîb

Ki olmada sanılır bahr ü bere nahvet-fürûş

Zemîne mihr ü nücûma semâya nazîr olan

Cihet cihet görüyor başka levha başka nukûş

Deniz gehî görünür pek latîf ü rûh-perver

Gehî bir âfete benzer eder de latm u hurûş

Sımâha zevk ü letâfet verir sadâ-yı tuyûr

Zemîne sanki semâdan gelir nevâ-yı sürûş

O levhalar o bedâyi o âsmân-ı vasi

Dakîka-bîn olanı eylemektedir medhûş

Cihânı zulmet-i leylin ridâsı örtünce

Sükût içinde uyur hep tuyûr-ı şebnem-pûş

Zalâm etse de her kûşeyi garîk-i sükût

Verir o samt-ı amîka halel sadâ-yı vuhûş

Nedir hakâ’ik-i eşyâ bilinmiyor heyhât

Bu mesele ediyor her dakîka-senci hâmûş

Özgül, Kayahan (hzl.) (2000). İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şairleri. C. 2. Ankara: AKM Yay. 789.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008Doğum YeriGörüntüle
2Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008Doğum YılıGörüntüle
5Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008Ölüm YılıGörüntüle
8Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008MeslekGörüntüle
11Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halim Yağcıoğlud. 1919 - ö. 1 Aralık 2008Madde AdıGörüntüle
17Nalan Kirazd. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Peker, Hüseyind. 29 Mayıs 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle