HÂLİS İSMÂİL DEDE

(d. ?/? - ö. 1213/1788-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hâlis İsmail Dede olarak tanındı. Şeyh Gâlib zamanında Galata Mevlevîhanesi’nde aşçıbaşı oldu. 1213/1788-99 yılında vefat etti.

Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 589)’ye göre zarif olup edip ve şairdi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 589.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 243.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâlis İsmail Dede”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler