Hamdî, Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1693/1105)
17. yüzyıl divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Aslen Serezli olan Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî Efendi hakkında yeterli bilgi yoktur. Hakkında bilinenler Şeyh Osman Hâşimî Efendi’nin damadı olduğu ve Saçlı Emir Efendi Tekkesi’nde şeyhlik yaptığıdır (Tuman 2001: 1241).
Şeyh Seyyid Ahmed Hamdî, “sâ’at-i nâsût” terkibinin ebced karşılığı olan 1048 / 1638 yılında vefat etti ve görev yaptığı tekkenin haziresine defnedildi.
Eser/ eserleri bilinmeyen şairin, bir mütekerrir murabbaının ilk bendi örnek şiir olarak kaydedilmiştir.
 

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl - Mustafa Tatcı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Murabba

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün

Ey habîb-i zü’l-kerem ey Muhsin-i cümle enâm
Merhamet kıl eyle ihsân kapuna lıdum kıyâm
Ey Nebiyy-i muhterem lutfunladur cümle merâm
Merhamet kıl eyle ihsân kapuna lıdum kıyâm

Kurnaz, Cemâl - Mustafa Tatcı (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 1241.