HAMDÎ, Sıyam-zâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hasan Hamdî Efendi’dir. Sıyam-zâde sanıyla tanındı. Nevşehir’de doğdu. Mehmed Efendi’nin oğludur. Mar’aşî-zâde Şeyh Ahmed Efendi’nin dervişlerindendir (Kurnaz vd. 2001: 228). Şairin Millî Kütüphanedeki yazma Dîvân’ının nüshasının sonuna eklediği manzum tercüme-i hâlinden hayatı hakkında bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Buna göre bir süre mevleviyet görevi ile Girit’e gitmiş (vr. 1a). Kandiye ve Resmo’da (vr. 4a-5b) bulunmuştur. Hamdî, terceme-i hâlinde Girit’te iken gerçekleşen büyük bir depremden (vr. 7b-9a) bahsetmektedir ki muhtemelen bu 1856 Girit depremidir. Şair, daha sonra İstanbul’a dönmüştür. Burada iken on dokuz yıl boyunca Beşiktaş naibi olarak görev yapmıştır (vr. 19a). Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şairin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Millî Kütüphane Yz FB 318 numarada kayıtlı bulunan yazma Dîvân, 51 varaktır. Nüshanın devamında sonradan eklendiği anlaşılan ve mündericatında şairin manzum terceme-i hâli bulunan 20 varaklık bir eser daha bulunmaktadır. Dîvân'da; 2 mesnevi, 5 müseddes, 52 murabba ve 385 manzume vardır. Şiirlerin birçoğu tarih manzumesidir. 

Kaynakça

Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ramâzâniyye ve Bahâriyye Berây-ı Şeyhülislâm-ı Hân Sa’deddîn Efendi

Bihamdillâh yine mâh-ı sıyâm virdi şeref dehre

İrişdirdi bu eyyâm-ı sürûra Hazret-i Mevlâ

 

Leyâlin kadr edip eyyâmını ıyd eyledi Yezdân

Nasîb olmaz cihânda herkese bu ni’met-i uzmâ

 

Bu bir ihsân-ı Mevlâdır ki zîrâ şükri vâcibdir

Rakamla binde bir şükri degildir kâbil-i ihsâ

 

Bu da bir ni’met-i uzmâsıdır ez-cümle İslâm’a

Hudâ’nın gerçi olmaz lutfı ta’dâd hamd ola zîrâ

 

Salâha meyl eder İslâm bugünlerde cevâmi’de

Olurlar sâmi’în tefsîr-i Kur’ân’ı budur ma’nâ

 

Kanâdille cevâmi her minâre hep olur tezyîn

Terâvîh ü ibâdetle olurlar müslimîn ihyâ

(Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318. vr. 16a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Doğum YeriGörüntüle
3EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Doğum YılıGörüntüle
6EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Ölüm YılıGörüntüle
9EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019MeslekGörüntüle
12EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özgen Ergind. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Güneyd. 1945 - ö. 17 Ocak 2019Madde AdıGörüntüle
18EMRAH MAHZUNİd. 10.03.1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle