HAMDÎ, Sıyamzâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirli

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan Hamdî Efendi’dir. Sıyamzâde sanıyla tanındı. Nevşehir’de doğdu. Mehmed Efendi’nin oğludur. Mar’aşîzâde Şeyh Ahmed Efendi’nin dervişlerindendir (Kurnaz vd. 2001: 228). Şairin Millî Kütüphanedeki yazma Dîvân’ının nüshasının sonuna eklediği manzum tercüme-i hâlinden hayatı hakkında bazı bilgilere ulaşılabilmektedir. Buna göre bir süre mevleviyet görevi ile Girit’e gitmiş (vr. 1a). Kandiye ve Resmo’da (vr. 4a-5b) bulunmuştur. Hamdî, terceme-i hâlinde Girit’te iken gerçekleşen büyük bir depremden (vr. 7b-9a) bahsetmektedir ki muhtemelen bu 1856 Girit depremidir. Şair, daha sonra İstanbul’a dönmüştür. Burada iken on dokuz yıl boyunca Beşiktaş naibi olarak görev yapmıştır (vr. 19a). Vefat tarihi bilinmemektedir.

Şairin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Millî Kütüphane Yz FB 318 numarada kayıtlı bulunan yazma Dîvân, 51 varaktır. Nüshanın devamında sonradan eklendiği anlaşılan ve mündericatında şairin manzum terceme-i hâli bulunan 20 varaklık bir eser daha bulunmaktadır. Dîvân'da; 2 mesnevi, 5 müseddes, 52 murabba ve 385 manzume vardır. Şiirlerin birçoğu tarih manzumesidir. 

Kaynakça

Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Ramâzâniyye ve Bahâriyye Berây-ı Şeyhülislâm-ı Hân Sa’deddîn Efendi

Bihamdillâh yine mâh-ı sıyâm virdi şeref dehre

İrişdirdi bu eyyâm-ı sürûra Hazret-i Mevlâ

Leyâlin kadr edip eyyâmını ıyd eyledi Yezdân

Nasîb olmaz cihânda herkese bu ni’met-i uzmâ

Bu bir ihsân-ı Mevlâdır ki zîrâ şükri vâcibdir

Rakamla binde bir şükri degildir kâbil-i ihsâ

Bu da bir ni’met-i uzmâsıdır ez-cümle İslâm’a

Hudâ’nın gerçi olmaz lutfı ta’dâd hamd ola zîrâ

Salâha meyl eder İslâm bugünlerde cevâmi’de

Olurlar sâmi’în tefsîr-i Kur’ân’ı budur ma’nâ

Kanâdille cevâmi her minâre hep olur tezyîn

Terâvîh ü ibâdetle olurlar müslimîn ihyâ

(Hamdî. Dîvân. Milli Kütüphane. Yz FB 318. vr. 16a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914MeslekGörüntüle
13CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEFAÎ, Galip Gülerd. 04.01.1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Devrim Dirlikyapand. 11 Temmuz 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FETHİ BABA, Ürgüplü Süleymand. ? - ö. 1914Madde AdıGörüntüle