HAYREDDİN, Hayreddin Hızır Efendi

(d. ?/? - ö. 1538/945)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Küçük Hayreddin namıyla tanınan şair Engürülüdür. İlim tahsilini Tâci-zâde Sa’dî Efendi’nin yanında tamamladı. Mevlânâ Hacı Hasan-zâde, Üsküp ve Çorlu medreselerinde müderrislik yaptı. Hem şiirde hem de nesirde maharet sahibi idi. Arapça, Farsça şiirleri vardı. 945/1538 yılında Çorlu’da müderris iken vefat etti (Özcan 1989: 503).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri.5 C. İstanbul: Çağrı Yay

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler