HEMDEMÎ, Hemdemî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1689/1090)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hemdemî, Üsküp doğumludur. III. Murad döneminde yaşamıştır. İshak Çelebinin lalazâdesidir. Bir dönem mukataat kâtibi olarak görev yapmış; 1090/1689 tarihinde vefat ederek Vodina’da defnedilmiştir(Kurnaz vd. 2001: 1207). Esrar Dede tarafından şiirleri akıcı ve güzel, güftarı ise "mu‘teber" olarak nitelendirilir(Genç 2000: 522).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî yahud Tezkere-i Meşâhîr-i Osmânî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Genç, İlhan (hzl.)(2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Ankara: AKM Yay.

Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuara (1989). TTK Basımevi, Ankara. C. II. 1657-58
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.)(1989). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, C. I. Ankara: TTK Basımevi.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 05.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Her kimün yokdur yanında bir mesâhib-i hemdemî
Hem güni zâyî‘ geçer hem rûzgârı hem demi
Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. s.1207.

***

Bî-kayd olam diyen bu cihânda gedâ gerek
Bî-minnet olmak isteyen ehl-i ‘abâ gerek

(Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuara (1989). TTK Basımevi, Ankara. C. II. 1657-58)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993Doğum YeriGörüntüle
3ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993Doğum YılıGörüntüle
6ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993Ölüm YılıGörüntüle
9ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993MeslekGörüntüle
12ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halise Hasan Özgünd. 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Hisar, Remziyed. 6 Eylül 1902 - ö. 13 Haziran 1993Madde AdıGörüntüle
18ZÂRÎ, Karaca Hasanoğlu, Hoca Hasan-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle