HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Hıfzî Mehmed Efendi olarak tanındı. İstanbulludur. Şeyhülislam Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’nin akrabalarından biriyle evlendi (Erdem 1994: 80). Tuhfe-i Na’ilî’de La‘lî-zâde’nin damadı olarak kayıtlıdır (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204). Çocukluğundan itibaren ilim tahsil etti ve dönemin önemli âlimlerinden birinden mülazım olarak Anadolu kalemine dâhil oldu. Daha sonra Pîrî-zâde Mehmed Sâhib Efendi’nin destekleriyle uzun müddet Mahmûd Paşa mahkemesi naipliği yaptı ve Pîrî-zâde'nin şeyhülislamlığı döneminde teftiş işleriyle görevlendirildi. Sicill-i Osmânî'de (Akbayar 1996: 667) kadı olduğu söylenmekle birlikte onun bu görevine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Şaban 1166/Haziran-Temmuz 1753 tarihinde vefat etti. Topkapı dışında La‘lî-zâde dairesinde (Erdem 1994: 80) [İmâm-zâde dairesinde (Kurnaz ve Tatcı 2001: 204)] medfundur.

Kaynaklarda olumlu kişilik özelliklerine sahip olduğu belirtilen Hıfzî Mehmed Efendi’nin şiir ve inşada başarılı olduğu kayıtlıdır. Ancak eseri olup olmadığına dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.667.

Derin, Fahri Ç. (hzl.) (1978). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 80.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’âdeddîn Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay.

Oğraş, Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u (İnceleme-Metin). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 19.09.2014].

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.204.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 24.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Doğum YeriGörüntüle
2NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Doğum YeriGörüntüle
4DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Doğum YılıGörüntüle
5NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983MeslekGörüntüle
8NÂLİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869MeslekGörüntüle
10DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DAİMİ, İsmail Aydınd. 1932 - ö. 17.04.1983Madde AdıGörüntüle
14NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SA'ÎD, Mehmed Sa'îd Efendi, Nasûhî-zâded. ? - ö. 1869Madde AdıGörüntüle