HİMMETÎ, Himmetî-i İsfahânî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı bilinmemekte; mahlası ise Himmetî’dir. İsfahanlıdır. Doğum ve ölüm tarihi hakkında elde bilgi yoktur. Sadıkî kendisinden düzgün karakterli ve bahtsız bir genç diye bahseder. Afşar hanlarından Yusuf adlı birisinin defterhanesinde çalıştığı kaydedilmiştir(Kuşoğlu 2012: 769). Sadıkî, şiirinin fena olmadığını belirtir. Sadıkî'nin şiirlerine sadece Farsça örnekler vermesi şairin Türkçe şiirlerinin olmadığını düşündürmektedir. 

Kaynakça

 

Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİSE KOÇ
Yayın Tarihi: 13.12.2017

Eserlerinden Örnekler

Em-şeb derûn-ı dil gameş âheste-ter derâ

Ez-rûy-ı merhamet ki ser-â-pâ cerāhat est

(Bu gece onun kederi kalbinden merhamet yüzünden daha yavaş çıksın. Çünkü baştan ayağa yaradır) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Ülfet-i miyâne-i dil ü gamhâ-yı aşk-ı û

Câyî resîde est ki men hîç kâreem

(Gönülle onun kederleri arasında yakınlık o kadar olmuş ki, ben artık hiçbir şey yapamam.) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Dil-i kem-havsala ez-tîg-i sitem-i bâd dü nîm

Der heme ömr eger nâm temennâ be-bored

(Sabırsız gönül bütün ömrünce bir an yakarıştan söz ederse zulüm kılıcıyla ikiye bölünmüş olsun. ) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Ba-âşinâyî bîgâne ey dilem germ est

Ki hîşrâ be-men ez-neng âşnâ ne-koned

(Adından kendisini benimle tanıştırmayan bir yabancının tanışıklığıyla kalbim ısınır. ) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)

Be-nûr-ı şem-ruhî rûşenâ-st hâne-i dil

Ki dâg-ı reşk-i nehed ber dil tecellî Tûr

(Mum yanaklı birisinin ışığıyla gönül evi aydınlıktır, çünkü Tûr tecellisinin gönlüne kıskançlık damgası basar.) (Kuşoğlu, M. Oğuzhan (2012). Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri: İnceleme - Metin – Dizin.  Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
2HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
5HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
8HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03MeslekGörüntüle
11HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894MeslekGörüntüle
12HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÎB, Necîbüddin Rıza Efendid. ? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
17HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Madde AdıGörüntüle