HULVÎ, Baltacı Hulvî Efendi

(d. ?/? - ö. 1115/1703 veya sonrası?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 389)’da Sultan II. Mustafa devri (1695-1703) şairleri bölümünde kayıtlıdır. Buradaki kayda göre adı Hulvî’dir. Baltacı Hulvî Efendi olarak tanındı. Enderun’da yetişen şairlerdendir. Doğum tarihi ve yeri, ailesi, mesleği, eserleri ve vefat tarihine dair bir bilgi yoktur. Sultan II. Mustafa dönemi 1115/1703’te bittiğine göre bu tarihlerde veya daha sonra ölmüş olmalıdır. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 389.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 222.

Özcan, Abdülkadir (2006). “Mustafa II ”. İslâm Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 275-280

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. (2004). “Hulvî”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 68.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ko şem‘-i ‘ârızınla dîde fânus-ı hayâl olsun

Biterse perde-i çeşm-i terim kat kat helâl olsun

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 389.)