İTÂBÎ, Ahmed İtâbî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Ahmed olan ‘Itâbî’nin doğum yeri Edirne’dir. Vergi hesaplamalarındaki doğruluğuyla meşhurdur ve bu özelliğiyle el üstünde tutulan biridir. Bir seferde üç dört gazel birden söyleyebilme yeteneğine sahiptir. Âşık Çelebi’ye göre bu denli çabuk şiir söyleyebilen şair ender bulunur. II. Selim döneminde (1566/1574) vefat etti (Kılıç 2010: 1053). 

Kaynakça

Canım Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Zülf ü ruhsârun içün şeydâ gönül pür âb göz

İşbu yüzden oldılar rüsvâ gönül gark-âb göz

 

Başdan aşdım evc-i gam cûş ideli gönlüm gözüm

Oldı deniz dilbere deryâ gönül seyl-âb göz

 

Düşdiler cânâde hânunla miyânun fikrine

Oldılar yok yirde nâ-peydâ gönül nâ-yâb göz

 

Baş u cân üzre yirün var tek kadem rencîde kıl

Hâzır itmişdür sana me’vâ gönül ebvâb göz

 

Gamzesinden cân niçe kurtulsun ol sengîn dilün

Ey ‘İtâbî oldı çün hârâ gönül kassâb göz 

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1053)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÎRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÎRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NA'ÎMÎ, Naîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SABÂYÎ, Hayreddînd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞÎRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle