KARA DEDEM

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Kara Dedem’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Kara Dedem'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Âşığın Kara Dedem mahlaslı bir nefesine yer veren Yatağanoğlu'ya göre Kara Dedem'in, Yatağan Baba Tekkesi’nde yetişmiş ve orada hizmet ederek vefat etmiş olması muhtemeldir. Âşığın ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

İndim seyre eyledim Molla Hünkârı

Dervişleri semâh döner durmayıp

Dövülür kudümler çalınır neyler

Kudret kandilleri yanar durmayıp

Mevlâm velîlerin sırrını saklar

Zakirlerin duti ki işin bekler

Gayri sen neylersen Hakk nefsi haklar

Nefesler cân bulur (böyle) durmayıp

Veysel Kara derler Yemen elinde

(Soran) bin bir ismi onun dilinde

Kelle kolda kendi tacı elinde

Semşi Tebriz semah döner durmayıp

Ulu kuşlar durmaz yuvadan kalkar

Avazı canların bağrını yakar

Pirim Hacı Bektaş gülbangın çeker

Kuzuları Allah diyor durmayıp

Kara Dedem kerametin biline

Akıl ermez Yaradan’ın sırrına

Yılanı da kamçı etmiş eline

Cansız duvarlara biner durmayıp

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 179-180.