KÂRÎ, Ahmed Dede Pindârî

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmed Dede’dir. Bolvadinli’dir (Tuman 2001: 819). Nâcî Ahmed Dede’nin köylüsü ve pirlik zamanında yardımcısıdır. Esrar Dede’nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’sinde elbisesinin temiz olması nedeniyle “Pindârî” denilmekle meşhur olduğu belirtilmiştir (2000: 440).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000), Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (Hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET UĞUR
Yayın Tarihi: 06.01.2016

Eserlerinden Örnekler