KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Kavaklı-zâde Nevâlî olarak tanındı. Bursa Kavaklı Cami imamının oğludur. Emîr Buhârî Zâvîyesi şeyhiydi. Ayrıca Mısır Beylerbeyi Ali Paşa’nın ve Vezir Ferhat Paşa’nın hocası ve musahibi oldu. Hekîm Çelebi’nin sohbetlerine katılıp onunla yakınlık kurduktan sonra dünya ile ilişkisini kesip uzlete çekildi. 1000/1591 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî, şairin ölüm yılının 1002/1593 olduğunu belirtir. Şiir ve inşada yatenekliydi. Ayrıca iyi derecede Farsça bilen şair, yazdığı muammaları ile de adından söz ettirdi (Kılıç 2010: 896, Özcan 1989: 372). 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Merdümlik eyleyüp bana kılsan vefâ eger

Çeşmün ucıyla iki gözüm bir nazar yiter

Gerçek mi ola bir söz işitdüm benüm begüm

Bir kerre bûsen alanı dirler ki bin yaşar 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 897.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
3Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Doğum YılıGörüntüle
6Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Ölüm YılıGörüntüle
9Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Cemal Ertemd. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle
15Göksel Yılmazd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle