KAVAKLIZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1591/1000)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Kavaklızâde Nevâlî olarak tanındı. Bursa Kavaklı Cami imamının oğludur. Emîr Buhârî Zâvîyesi şeyhiydi. Ayrıca Mısır Beylerbeyi Ali Paşa’nın ve Vezir Ferhat Paşa’nın hocası ve musahibi oldu. Hekîm Çelebi’nin sohbetlerine katılıp onunla yakınlık kurduktan sonra dünya ile ilişkisini kesip uzlete çekildi. 1000/1591 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî, şairin ölüm yılının 1002/1593 olduğunu belirtir. Şiir ve inşada yatenekliydi. Ayrıca iyi derecede Farsça bilen şair, yazdığı muammaları ile de adından söz ettirdi (Kılıç 2010: 896, Özcan 1989: 372). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Merdümlik eyleyüp bana kılsan vefâ eger

Çeşmün ucıyla iki gözüm bir nazar yiter

Gerçek mi ola bir söz işitdüm benüm begüm

Bir kerre bûsen alanı dirler ki bin yaşar 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 897. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİBd. ? - ö. 1706Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİBd. ? - ö. 1706Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİBd. ? - ö. 1706Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TÂLİBd. ? - ö. 1706Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ULVÎ, Şâh Alîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14TÂLİBd. ? - ö. 1706Madde AdıGörüntüle
15BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle