KAYNER DÎVÂNE, Dîvâne Kalender

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Çağatay)

Kızıltunç’un (2012: 737), Rezzakov-Abdullayev (1963) ve Kayumov’dan (1961) aldığı oldukça sınırlı bilgilere göre şair, Kayner Dîvâne veya Dîvâne Kalender adıyla tanınmaktadır. Ancak Kayner’in onun gerçek adı mı yoksa mahlası mı olduğu belirlenememiştir. Kasan’dan Mergilan’a gelen Kayner Dîvâne, iyi bir dokuma ustası olup geçimini bu meslekle sağlamaktadır. Çağatay sahası kadın şairlerinden Üveysî mahlasıyla şiirler kaleme alan Cihân Atın’ın (öl. 1260/1845) babasıdır. Kayner, Özbek Türkçesi ve Tacikçe şiirler yazan iyi bir şairdir. Fazlî-i Namengânî’nin Mecmû’a-i Şâ’irân (yt. 1821) (Şarkşinaslık Enstitüsü 2371) adlı şair tezkiresinde kendisinden söz edilmektedir. 

Kaynakça

Kayumov, Aziz (1961). Hokand Edebi Muhiti (XVIII-XIX. Asırlar). Taşkent: Özbekistan Fen Akademisi Neşriyatı.

Kızıltunç, Recai (2012). “Çağatay Edebiyatında Kadın Şairler”. Turkish Studies. 7(2): 731-759.

Rezzakov, Haşimcan, G. Abdullayev (1963). Üveysî-Divan (Şiirler). Taşkent: ÖZSSR Devlet Bedii Edebiyat Neşriyatı.

Yaman, Ertuğrul (çev.) (yty). “Uveysiy”. Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Özbek Edebiyatı (14, 15, 16. Ciltler), Özbek Yazılı Edebiyatıhttp://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/12076,uveysiypdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.08.2017].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ
Yayın Tarihi: 16.08.2017
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler