KEN'ÂN, Ken'ân Bey

(d. ?/? - ö. 990 Tarihinde Hayatta/1582 Tarihinde Hayatta)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda Ken'ân Bey hakkında verilen bilgiler çok kısıtlıdır. Koca Sinan Paşa’nın akrabalarındandır. Müteferrikalık yapmıştır (Tuman 2001: 869). Şairdir. Sicilli Osmânî’de 990/1582 tarihinde hapsedildiği bilgisi verilmiştir (Akbayır 1311: 884).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (Hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (Hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET UĞUR
Yayın Tarihi: 06.01.2016
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler