KENAN, Küçük Kenan Paşa

(d. ?/? - ö. 1027/1616)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sancak beyliği yaptı. 1027/1617 yılında İran muharebesinde cesurluğuyla şöhret kazandı. Aynı yıl içerisinde vefat etti (Akbayar 1996: 885).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler